Om Wexnet

Wexnet är ett öppet stadsnät med lokal förankring som startades som ett affärsområde inom Växjö Energi AB. För att skapa ännu bättre förutsättningarna bildade Växjö Energi AB, Alvesta Elnät AB, Tingsryds Energi AB och AB Lessebo Fastigheter den 1 maj 2013 ett gemensamt regionalt bolag – Wexnet AB. Genom Wexnet behåller vi vår lokala förankring och fortsätter att ge dig stor valfrihet, bra priser, trygghet och den bästa servicen. Wexnet är helt leverantörsoberoende. Du väljer fritt efter dina behov bland de leverantörer som väljer att finnas hos oss. Det tror vi gynnar dig.