Avtalsvillkor

Avtalsvillkoren innefattar samtliga produkter för privatpersoner, det vill säga fastighetsanslutning samt bredbandsanslutning för fiber och ADSL.