Företaget

Wexnet är ett öppet stadsnät med lokal förankring som startades som ett affärsområde inom Växjö Energi AB. För att skapa ännu bättre förutsättningarna bildade Växjö Energi AB, Alvesta Elnät AB, Tingsryds Energi AB och AB Lessebo Fastigheter den 1 maj 2013 ett gemensamt regionalt bolag – Wexnet AB. Genom Wexnet behåller vi vår lokala förankring och fortsätter att ge dig stor valfrihet, bra priser, trygghet och den bästa servicen. Wexnet är helt leverantörsoberoende. Du väljer fritt efter dina behov bland de leverantörer som väljer att finnas hos oss. Det tror vi gynnar dig.

Stadens nät är här

Hos Wexnet väljer du själv din tjänsteleverantör. Det innebär fri konkurrens bland de leverantörer som väljer att finnas i vårt nät. Du väljer efter dina önskemål och behov. Det leder till bättre kvalitet, bättre service och bättre priser.

Wexnet är medlem i Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf som  är en oberoende bransch- och intresseorganisation för Sveriges stadsnät.

Läs mer om SSNf

Sydlänk

Wexnet ingår i samarbetet Sydlänk. Genom att åtta stadsnät i södra Sverige kopplats ihop möjliggörs det för företag att inte bara kommunicera inom ett statsnät utan även mellan stadsnäten.

Läs mer om sydlänk

Årsredovisning

Här kan du läsa Wexnets årsredovisning för 2016