Miljö

Med ett bra fibernät är det lättare att arbeta hemifrån, anordna videokonferenser och använda tjänster som Video on demand. Möjligheter som minskar resandet. Med Wexnet är även en trygg och nätbunden Vård i hemmet möjligt och larm kan enkelt kontrolleras på distans utan långa utryckningar. Dessutom arbetar vi på Wexnet med gröna alternativ. Vi byter successivt ut våra bensinbilar mot miljöbilar och ser över våra arbetsprocesser i jakten på miljövänligare sätt.

Projektet READY

Vi deltar i projektet READY, som är ett femårigt EU-finansierat projekt tillsammans med partners i Växjö, Århus, Paris, Wien och Kaunas.

Wexnet är ansvarig för två spännande och intressanta delprojekt inom Ready.

Det första, kallat ”Interface of Life”, handlar om att påverka hyresgästerna att ytterligare minska sin användning av energi och resurser i lägenheterna. Med stöd och information hjälper vi de boende att göra smarta val. Genom att sammankoppla Wexnets väl utvecklade kommunikationsnät med den nya sensortekniken som växer fram kan vi i lägenheterna ge hyresgästerna en plattform för att kunna spara energi och resurser. Med plattformen ”Interface of Life” ger vi underlag för en smart styrning av den egna bostaden. Samtidigt öppnar vi upp för ytterligare tjänster som kan skapa säkerhet och trygghet i hemmet.

Det andra är en del inom Växjö Energis fjärrkylaprojekt inom Ready. Delprojektet handlar om använda energin smart och återanvända energin där den kan komma till nytta utan att tillföra ny energi. Wexnet har renoverat en äldre datorhall som varit i bruk i Lund och förberett med den senaste miljötekniken. Därefter kopplar vi datorhallen till ett smart kretslopp där energin används tre gånger. Hur är detta möjligt?

 

 

Green Data Center

Det speciella med vår miljösmarta datorhall Green Data Center är att den förutom att vara mycket energisnål, även använder ett klimatsmart och modernt kylsystem som bygger på fjärrkyla. Fjärrkylan produceras i samma lokaler som serverhallen och för att göra det hela mer energieffektivt nyttjas kylan i flera steg:

- I närliggande byggnad produceras fjärrkyla – kallt vatten – som används bland annat till att kyla köpcentrat Grand Samarkand. Efter Grand Samarkand använt vattnet för att uppnå en behaglig inomhustemperatur skickas vattnet till Green Data Center.

- Vattnet har nu en högre temperatur men är tillräckligt kallt för att kyla anläggningen. Temperaturen höjs ytterligare efter Green Datacenter genom att ta tillvara på överskottsvärmen ifrån datorhallarna som genom sin drift genererar en stor mängd värme.

- Denna värme kan nu användas för att värma upp gräsplanen på Östers hemmaarena som är granne med Green Data Center och fjärrkyleanläggningen.

- När vattnet sedan återvänder till fjärrkyleanläggningen så gör den det med hjälp av pumpar som delvis drivs av solcellspaneler. Minimalt med energi behövs för att fortsätta detta kretslopp som utnyttjar energin maximalt och sparar på vår miljö.

På detta sätt använder vi energin tre gånger och ersätter elektriska kyltorn både på Grand Samarkand och på Green Data Center. Det gör att vi har minskat koldioxidutsläppen med 920 ton per år, bara med Green Data Center. Wexnet färdigställde Green Data Center år 2012. Året efter utsågs hallen till Årets grönaste datorhall under 2012.