Vita fläckar

Även om ert område idag saknar tillgång till Wexnets fiberkabel kan vi erbjuda en unik lösning för bredband via fiber till dig och dina grannar. Vi presenterar en totalentreprenad där vi tar hand om hela förloppet, från grävning till installation. Men innan vi kan sätta igång har vi en gemensam utmaning.

Vårt koncept ”Vita fläckar” bygger på ett gemensamt engagemang. Vår erfarenhet tillsammans med dig och dina grannar gör att vi kan rusta din gata för framtiden med riktigt bredband, via fiber. Om vi tillsammans ska få bra ekonomi i denna investering krävs det att så många som möjligt ansluter sig. När tillräckligt stort intresse har uppnåtts på din gata kan vi sätta igång. Visst låter det spännande?

Så här går det till

SONY DSC

1. Första kontakten leder till intresseförfrågning

När någon eller några i ert bostadskvarter visar intresse utreder Wexnet möjligheten att dra fram fiber till ert område. Finns möjlighet till utbyggnad så återkopplar vi till initiativtagaren och berättar om vårt upplägg. Tillsammans utser vi ambassadörer som blir länken mellan området och Wexnet. Om intresset är tillräckligt stort bjuder vi in till ett informationsmöte.

 2.  Mer information från WexnetSONY DSC

På informationsmötet berättar vi mer om alla fördelar du kan få med bredband via fiber, men även om förutsättningarna för hur vi tillsammans genomför installationen. På samma gång samlar ambassadörerna in beställningar och Wexnets personal svarar på era frågor.

 3. Servitut och pappersarbeteKedjegra¦êvspa¦èr4

När vi har tillräckligt antal beställningar i området tar Wexnet fram servitutshandlingar till berörda fastighetsägare. Servitutet innebär att du och dina grannar upplåter tomtmark för att leda fiber till era fastigheter. Vanligtvis sker detta på baksidan av tomten. Underhåll och reparationer sker i serviceskåp utanför området och påverkar sällan fastighetsägaren.

 4. Grävning och installationKedjegrN¦âvspU¦êr2

Vår entreprenör kontaktar er för att tillsammans finna den lämpligaste vägen genom er tomt. Oftast förläggs fibern i gräsmattan och arbetet sker smidigt med minsta möjliga grävning. Målet är att ni inte ska se att vi varit här. Inom kort är ni rustade för framtiden och kan ta del av alla de fördelar som fiber från Wexnet ger er.