Här bygger vi!

Pågående projekt

Vi arbetar ständigt med att förse privatpersoner och företag i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö med bredband via fiber.

Det byggs hela tiden nya bostadsområden och flerfamiljshus och kravet på bredband via fiber till nya bostäder är stort. Vi ansluter hela tiden nya bostäder. Utöver nybyggnation och mindre anslutningar gör vi även större projekt där vi ansluter hela samhällen. Nedan kan du läsa lite kort om de större projekt som vi arbetar med just nu. 

Öster

Öster

Just nu arbetar vi med ett projekt för att ansluta fastigheter på Öster i Växjö till fiber. När projektet är klart kommer cirka 200 kunder vara anslutna. Projektet beräknas pågå under hela 2018.

Framkomligheten i området kan på vissa platser vara någon begränsad, men genomfart är möjlig och inga vägar är planerade att stängas av. På vissa platser hänvisas cykel- och gångtrafikanter till andra sidan av gatan och informations- och hänvisningsskyltar finns då på plats. Vår entreprenör, NCC ansvarar för all avstängning som kan påverka framkomligheten för trafikanter.

Fram till och med juli månad utförs också en samförläggning med Växjö Energi Elnät som moderniserar befintliga anläggningar och byter ut ledningar och kabelskåp. Växjö Energi Elnäts arbete innebär en avstängning av elleveransen för vissa hushåll och berörda kunder kommer i god tid, via separat brevutskick, att bli informerade om när avbrotten kommer att ske. Information om samförläggningen med elnät hittar du här.

Moheda

Moheda

Grävarbetet för att förse Moheda med fiber är i full gång. Arbetet beräknas pågå under hela 2018. Eftersom vi nu bygger ut hela tätorten så kan även du som ännu inte har beställt fiber göra det när du är redo.

På grund av förlängda handläggningstider på Trafikverket kommer den tidigare beräknade installationstiden att försenas för vissa adresser. Berörda kunder har informerats via digitala utskick med ytterligare information om ny beräknad installationstid.

Rottne

Rottne

Grävarbetet för att förse Rottne med fiber är i full gång. Arbetet beräknas pågå under hela 2018. Eftersom vi nu bygger ut hela tätorten så kan även du som ännu inte har beställt fiber göra det när du är redo.

På grund av förlängda handläggningstider på Trafikverket kommer den tidigare beräknade installationstiden tyvärr att försenas för vissa adresser. Berörda kunder informeras separat via digitala utskick med ytterligare information om ny beräknad installationstid.

 

Asa

Asa

Sedan juni 2016 arbetar vi med byanätsprojekt i Asa. Projektet syftar till att ge 150 hushåll möjlighet att ansluta sig till vårt fibernät. Projektering och upphandling är genomfört och grävarbetet har påbörjats.

Pausen av grävarbetet på grund av den mycket höga brandrisken i skog och mark är nu upphävt och arbetena pågår som vanligt igen från vecka 34. 

Efter grävarbetet är nästa steg att påbörja installationen.

Tack vare bidrag från länsstyrelsen är projektet möjligt att genomföra.