Här bygger vi

Pågående projekt

Vi arbetar ständigt med att förse privatpersoner och företag i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö med bredband via fiber.

Det byggs hela tiden nya bostadsområden och flerfamiljshus och kravet på bredband via fiber till nya bostäder är stort. Utöver nybyggnation och mindre anslutningar gör vi även större projekt där vi ansluter hela samhällen. Nedan kan du läsa lite kort om de större projekt som vi arbetar med just nu. 

Lessebo

Lessebo

Vi bygger ut fibernätet i Lessebo där alla som bor i Lessebo tätort kommer få tillgång till fiber. Byggnationen utförs av vår entreprenör PEAB och de påbörjade grävning i juni.

Fiberinstallationer påbörjas i mitten på november, alla hushåll beräknas ha installerat fiber april 2020.

Urshult

Urshult

Just nu bygger vi i Urshult där alla boende i tätorten kommer få tillgång till fiber. Vår entreprenör PEAB utför grävarbetet vilket påbörjades i september och beräknas vara klart februari 2020.

Fiberinstallationer kommer göras under projektets gång och samtliga installationer beräknas vara färdiga senast maj 2020.

Tegnaby

Tegnaby

Just nu genomför vi ett byanätsprojekt i Tegnaby. Projektet syftar till att ge 120 hushåll möjlighet att ansluta sig till vårt fibernät. Projektet beräknas vara klart maj/juni 2020. Tack vare bidrag från länsstyrelsen är projektet möjligt att genomföra.

Torpsbruk

Torpsbruk

Under senhösten kommer vi påbörja byggnation i Torpsbruk tätort där alla boende kommer få tillgång till fiber. Grävarbetet påbörjas vecka 44 och utförs av vår entreprenör Eltel. 

Fiberinstallationer kommer göras under projektets gång och samtliga installationer beräknas vara färdiga senast april 2020.

 

Ingelstad - Sjölyckorna

Ingelstad - Sjölyckorna

Just nu bygger vi ut vår fiberstam utmed väg 845 från Ingelstad till Sjölyckorna. I samband med det bygger vi fiber till ca 90 fastigheter i området. Vår entreprenör PEAB utför grävarbetet vilket påbörjades i oktober 2019.

Fiberinstallationer kommer göras under projektets gång och samtliga installationer beräknas vara färdiga senast juni 2020.

Mårslycke

Mårslycke

Vi har ett pågående projekt utanför Tingsryd i byn Mårslycke där boende fått möjlighet att ansluta sig till vårt fibernät. 25 hushåll har valt att ansluta sig vilket är 90 procent av de boende i byn. 

Vi beräknar att alla installationer ska vara färdiga vid årsskiftet 2019/2020. 

Asa

Asa

I juni 2016 påbörjades ett byanätsprojekt i Asa. Projektet syftar till att ge 150 hushåll möjlighet att ansluta sig till vårt fibernät. Projektet är avslutat och alla kunder i projektet är anslutna till vårt fibernät. Tack vare bidrag från länsstyrelsen är projektet möjligt att genomföra.

Kosta

Kosta

Just nu bygger vi i Kosta där alla boende i tätorten kommer få tillgång till fiber. Vår entreprenör Eltel utför grävarbetet vilket påbörjas under vintern/våren beroende på väderförhållanden, dock senast i april. Alla fiberinstallationer beräknas vara klara november 2020.

Skruv

Skruv

Vi bygger ut fibernätet i Skruv där alla som bor i Skruvs tätort kommer få tillgång till fiber. Byggnationen utförs av vår entreprenör NCC och de påbörjar grävarbetet under vintern/våren beroende på väderförhållanden, dock senast i maj.

Alla hushåll beräknas ha installerat fiber november 2020.

Väckelsång

Väckelsång

Hösten 2017 påbörjades ett byanätsprojekt i Väckelsång. I projektet deltog 97 kunder som fått möjligheten att ansluta sig till vårt fibernät. Projektet blev klart sommaren 2019. Tack vare bidrag från länsstyrelsen är projektet möjligt att genomföra.