Här bygger vi!

Pågående projekt

Vi arbetar ständigt med att förse privatpersoner och företag i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö med bredband via fiber.

Det byggs hela tiden nya bostadsområden och flerfamiljshus och kravet på bredband via fiber till nya bostäder är stort. Vi ansluter hela tiden nya bostäder. Utöver nybyggnation och mindre anslutningar gör vi även större projekt där vi ansluter hela samhällen. Nedan kan du läsa lite kort om de större projekt som vi arbetar med just nu. 

Under 2019 kommer vi att bland annat även ansluta Gemla och Tingsryd. Vi återkommer med mer information om dem projekten.

Hovmantorp

Hovmantorp

Vi bygger ut i hela Hovmantorp, vilket innebär att alla boende nu har möjlighet at få fiber.

Vecka 42, 2018 började vi gräva i Hovmantorp. Det är vår entreprenör Eltel som utför anslutningarna. Schakt ska vara klart senast vecka 16, 2019. Största delen av installationerna gör vi i vecka 18, 2019.

Asa

Asa

Sedan juni 2016 arbetar vi med byanätsprojekt i Asa. Projektet syftar till att ge 150 hushåll möjlighet att ansluta sig till vårt fibernät. Projektering och upphandling är genomfört och grävarbetet har påbörjats.

Pausen av grävarbetet på grund av den mycket höga brandrisken i skog och mark är nu upphävt och arbetena pågår som vanligt igen från vecka 34. 

Efter grävarbetet är nästa steg att påbörja installationen.

Tack vare bidrag från länsstyrelsen är projektet möjligt att genomföra.