Datautbyte skapar nya värden

Möt forskaren som kan mycket om smarta städer. Senadin Alisic säger att digitaliseringen kommer att kräva nya affärsmodeller för Växjös företagare.

Senadin Alisic är regionchef på teknikkonsultföretaget Combitech i Växjö och sedan en tid tillbaka industridoktorand i samarbete med Linnéuniversitetet. Han fokuserar på tillämpad forskning inriktad mot utmaningarna med smarta städer och digitala transformationer.

Han är även involverad i projektet Crossways som utvecklar Bäckaslöv.

– Det är ett superspännande projekt med olika aktörer som växer allt eftersom de anammar visionen för området. Det finns många utmaningar men också en hel del lågt hängande frukter. Vi är klara med den visionära delen och ska gå över till realisering, säger Senadin Alisic.

Specialist på digitala transformationer

Han kom från Bosnien till Sverige år 1993 och har sedan dess tagit en masterexamen inom IT och sedan putsat sitt cv med en MBA-examen inom finans och ekonomi. Under tio års tid var han på Capgemini och gick sedan vidare till Ikea.

– Jag har jobbat mycket med digitalisering och digitala transformationer på strategisk nivå, säger han.

För bara tjugo år sedan var världens mest framgångsrika företagsledare alla inom oljeindustrin. Den branschen är på tillbakagång medan techbolag som Microsoft, Facebook, Google och Amazon tagit över. Det är Big data och informationsutvinning som driver dagens samhälle framåt.

Högre livskvalitet och minskade kostnader

Mycket av framtidens smarta städer baseras på att data samlas in, förädlas och delas. Med uppgifterna kan man skapa effektiva lösningar som ger medborgare högre livskvalitet och minskar samhällets kostnader. Det handlar till exempel om energiförbrukning, människors hälsa, miljö och sophantering.

– Jag tror samarbeten i form av öppen innovation mellan företag och offentliga aktörer är grundläggande. Öppen innovation och ekosystem-tänk kommer att driva fram nya affärsmodeller hos företagen samtidigt som kommuner blir bättre på att ställa krav för att realisera sina klimatmål. Det är en stor omställning, säger Senadin Alisic.

Säkerheten viktig

En viktig fråga för honom är säkerheten. Med all data som samlas uppstår utmaningar, bland annat hur känslig data runt samhällsviktiga funktioner ska säkras. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att ta fram strategier för att hantera risker som är förknippade med Internet of Things (IoT).

– Säkerheten för IoT-föremål är generellt låg och har sällan tillräckligt skydd för åtkomst av obehöriga. Digitaliseringen har gått fort och säkerheten har inte hängt med.

Undersökningar gjorda av medlems- och branschorganisationen Wi-SUN Alliance, visar att endast 49 procent av respondenterna från de svenska företagen, som för närvarande arbetar med IoT-initativ, har tagit med i strategin hur de ska skydda systemen mot cyberattacker.

– Problemet är att utvecklare på området smarta städer oftast fokuserar på funktionerna i första hand och inte säkerheten, säger Senadin Alisic.