Wexnet deltar i mångmiljonprojekt för att utveckla smarta samhällsfunktioner

Wexnet deltar i ett prestigefullt EU-projekt för smarta samhällsfunktioner som går under namnet Diaccess och som leds av Växjö kommun. Målet med projektet är att hitta arbetssätt och utveckla processer för att accelerera digitaliseringstakten för Växjö kommuns invånare, företag och besökare.

I projektet samarbetar kommunala förvaltningar och bolag med digitala innovatörer för att gemensamt utveckla digitala lösningar som möter samhällets behov, förbättrar livskvaliteten och som samtidigt underlättar arbetsprocesser.

Identifierade behov är exempelvis smarta värmesystem i skolor och ett stadsövergripande snöövervakningssystem som genom sensorer och kameror bidrar till att skapa helt nya möjligheter.

– Tanken är att samarbetet mellan verksamhet och innovatör ska bidra till utveckling av spetslösningar som dels löser specifika behov i Växjö och som dels ska kunna säljas av innovatören till andra kommuner eller utomlands, säger projektutvecklare Bo Hjälmefjord.

Wexnet har primärt två roller. Den ena är att etablera en dataplattform som kan ses som hjärtat i den smarta staden. Den andra är en tjänst i det digitala labbet som både ska hjälpa till med att utveckla digitala piloter/prototyper och arbeta med data.

Projektet startade 1 september 2019 och budgeten är cirka 45 miljoner kronor varav 36 miljoner kronor är bidrag från EU-programmet Urban Innovation Actions. I projektet deltar Växjö kommun, Wexnet, Vöfab, Castellum, dizparc, Företagsfabriken, Goda Hus samt Linnéuniversitetet. 

 

Läs mer om projektet på vaxjo.se