Behovsanpassad soptömning sparar tid, pengar och förbättrar miljön

Många soptunnor är långtifrån fulla när de töms. SSAM har inlett ett projekt kring behovsanpassad tömning i samarbete med Växjöbostäder, Suez och Wexnet. Trådlösa sensorer meddelar när 400 sopkärl runt om i staden ska tömmas.

Nästan vart femte kärl är tomt

– Vi vet att mellan 15 och 20 procent av sopkärlen som töms i dag är helt tomma. Genom att tömma kärlen först när de är fulla sparar vi både tid och pengar och förbättrar miljön eftersom sopbilarna använder mindre bränsle, säger Per Gunnarsson, verksamhetsutvecklare på SSAM.

Sensorer känner av mängden sopor

400 sensorer är placerade i avfallskärl i Växjöbostäders miljörum på Söder, Väster och Araby i Växjö. Sensorerna är uppkopplade mot internet och känner av hur mycket sopor det är i kärlen. Det gör att sopbilarna inte skickas i väg för att hämta halvfulla tunnor utan bara exakt när det behövs.

Tidigare använde SSAM fasta körlistor med samma intervall hela tiden. Med den insamlade datan får dem ett underlag för att utvärdera om behovsanpassad tömning ska införas i hela staden.

 

Vill du veta mer?

Kontakta våra företagsrådgivare så berättar vi mer om hur vårt smarta sensornät fungerar.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning