Wi-Fi

Vill ni kunna erbjuda bredband till er personal och era gäster? Vårt trådlösa nätverk är både snabbt och säkert.

Med Wexnets trådlösa nätverk kan du enkelt administrera internetåtkomsten åt dina medarbetare eller gäster. Det går att tidsbestämma hur länge ett gästkonto ska vara aktivt och varje användarnamn är unikt, vilket gör att ni har full spårningsmöjlighet.

Kapacitet efter era behov

Accesspunkten, som skickar ut den trådlösa signalen, som vi installerar hos er är av den senaste tekniken och vi anpassar kapaciteten efter era behov. Standarden är en kapacitet upp till 54 Mbit/s, men vi kan även installera accesspunkter med kapacitet upp till N-standard (upp till 300 Mbit/s). Själva hårdvaran är ointelligent och fungerar därför inte om någon stjäl den.

WiFi över stort område

Ni kan även knyta samman flera accesspunkter för större täckningsområde. Då går det att använda accesspunkter som inte har en fiber direkt till sig, utan enbart kommunicerar med dina andra accesspunkter.

Kontakta oss för att få veta mer

Kontakta oss så hjälper vi er med en skräddarsydd offert. Vår rådgivning är så klart kostnadsfri foretag@wexnet.se.