Försiktighetsåtgärder på grund av Coronaviruset

Då vi levererar samhällsviktiga tjänster till invånarna på de orter vi är verksamma i måste vi kunna leverera våra tjänster dygnet runt. Under rådande omständigheter med spridningen av coronaviruset som har stor påverkan på samhället jobbar vi på Wexnet på som vanligt för att se till att du har en trygg uppkopplad vardag genom vårt fibernät.

Vi värnar om våra medarbetare och om dig som kund. Därför har vi beslutat om ett antal försiktighetsåtgärder i syfte att minimera smittrisken av coronaviruset.

  • Behöver du komma i kontakt med oss? Fundera över om din fråga eller fundering går att ta via telefon eller e-post i första hand. På så sätt är genomströmningen i vår reception minimerad och vi minskar risken för smittspridning. Om du behöver besöka oss på plats vill vi att du anmäler ditt besök i förväg via telefon.
  • Nödvändiga möten genomförs huvudsakligen digitalt eller via telefon.
  • Internt har vi tydliga riktlinjer kring handhygien, kraftiga begränsningar för tjänsteresor och besök och uppmanar alla medarbetare att stanna hemma vid minsta symptom som kan innebära smittosamma sjukdomar. Vi ställer även in planerade evenemang och kundträffar och går igenom beredskapsplaner.

Vår riskbedömning och rekommendationer bygger på ett nära samarbete med Växjö kommun, myndigheters information och behovet av att säkerställa våra leveranser till dig som kund. Vi följer rekommendationerna från våra myndigheter och arbetar kontinuerligt med att utvärdera och hantera risker som kan uppstå och uppdaterar våra åtgärder och information därefter.

Under de här omständigheterna jobbar vi på Wexnet på som vanligt för att se till att du har en trygg uppkopplad vardag genom vårt fibernät. Så att du och din familj kan fortsätta jobba hemifrån, streama filmer, titta på HD-tv, och spela spel samtidigt.