Frågor och svar

ADSL

Hur hittar jag första jacket? (ADSL)

ADSL-modem (bredband via telejacket) ska anslutas till första jacket. I en lägenhet finns det oftast nära entrédörren och i en villa oftast på nedre våningen. I vissa äldre villor med luftledning kan det första jacket finnas på övervåningen.

Splitterpluggen ska kopplas in i första jacket. Om du ansluter splitterpluggen från modemet till ett annat telefonjack än det första, kan internetförbindelsen brytas om en annan telefonlur lyfts. Modemet förlorar då sin förbindelse och det tar cirka en minut från det att du har lagt på luren tills dess att förbindelsen är återställd. Du kan även få störningsljud på dina samtal om splitterpluggen är ansluten i fel telefonjack.

Om du har mer än ett fast telefonabonnemang, var noga med att hitta det telefonjack vars telefonnummer är kopplat till bredbandstjänsten. För att hitta förstajacket behöver du två vanliga telefoner, helst inte trådlösa.

 1. Koppla in den ena telefonen (kallad A) i det jack du tror är första jacket.
 2. Koppla in den andra telefonen (kallad B) i ett av de övriga jacken.
 3. Lyft av luren på telefon A och lyssna efter ton i telefon B. (Tonen du lyssnar efter skickas ut under ca 20 sekunder)
 4. Om du inte hör en ton i telefon B, flytta telefon B till nästa telefonjack. Lägg på telefon A:s lur och lyft sedan av luren på A igen för att lyssna efter ton i telefon B. Upprepa detta förfarande i samtliga tillgängliga jack i din bostad. Om du inte får en ton från något av jacken med telefon B har du hittat ditt första jack där telefon A är inkopplad.

Om du däremot hör ton i något av jacken måste du börja om från början och flytta telefon A till ett annat förmodat första jack och följa anvisningarna från steg 1. Om du upptäcker två eller flera jack som du hör ton i är förmodligen kablarna inne i jacken felplacerade. Prova om din anslutning fungerar trots detta, annars kontaktar du auktoriserad telereparatör förändring av kablarna i jacket.

Min anslutning är instabil med många avbrott, vad ska jag göra? (ADSL)

Upplever du störningar även i den fasta telefonin? I så fall bör du felanmäla telefonin till din telefonioperatör. Wexnet felsöker inte en ADSL-anslutning innan den fasta telefonin åtgärdats.

 1. Kontrollera att modemet är inkopplat i första jacket. Se separat anvisning för hur du hittar första jacket under rubriken Instruktioner.
 2. Koppla bort annan eventuell utrustning utöver modemet och datorn.
 3. Kontrollera din utrustning; modem, splitter, telesladd.
 4. Om du har ett konfigurerbart modem, alternativt ett kombinerat modem/router, kan du testa med att uppgradera mjukvaran i modemet. Kontakta din modemsupport för vidare hjälp.

Varför bryts internet när telefonen ringer? (ADSL)

 1. Kontrollera att modemet är inkopplat i förstajacket.
 2. Testa med en annan splitter.
 3. Kontrollera att förstajacket är seriekopplat. Om jacket är parallellkopplat kan internetanslutningen brytas vid inkommande och utgående telefonsamtal. För att kontrollera hur jacket är kopplat bör du kontakta behörig fackman.

Mitt internet fungerar inte alls, vad ska jag göra? (ADSL)

 1. Kontrollera om DSL/statuslampan lyser med fast sken på modemet. Om den gör det innebär det att ditt modem har kontakt med telestationen.
 2. Koppla förbi eventuell separat router. Har du ett kombinerat modem/router bör du kontakta din modemsupport för hjälp.
 3. Starta om din utrustning genom att bryta strömmen till dator och modem.
 4. Kontrollera att alla sladdar sitter i ordentligt och att nätverkskortet fungerar.
 5. Testa med annat modem, splitter och telesladd.
 6. Om internet fortfarande inte fungerar bör du felanmäla till din tjänsteleverantör.