Frågor och svar

Wexnet

Vad innebär ett öppet stadsnät?

Ett stadsnät är ett lokalt bredbandsnät som erbjuder dig tjänster från flera konkurrerande leverantörer. Du väljer tjänster som internet med upp till 1000 Mbit/s, telefoni och tv. Du kan ha flera olika tjänsteleverantörer.

Spärrar Wexnet några portar?

Får vi in felaktig trafik från enskilda anslutningar så kan aktuell port komma att tillfälligt stängas ner i säkerhetssyfte.