Frågor och svar

Felanmälan

Mitt internet fungerar inte alls, vad ska jag göra?

 1. Kontrollera att din fiberswitch har ström och lyser.
 2. Starta om din fiberswitch.
 3. Kontrollera att dina nätverkskablar fungerar.
 4. Testa en annan dator.
 5. Om det fortfarande inte fungerar kan det bero på en driftstörning, felanmäl till din tjänsteleverantör.

ADSL

Mitt internet fungerar inte alls, vad ska jag göra? (ADSL)

 1. Kontrollera om DSL/statuslampan lyser med fast sken på modemet. Om den gör det innebär det att ditt modem har kontakt med telestationen.
 2. Koppla förbi eventuell separat router. Har du ett kombinerat modem/router bör du kontakta din modemsupport för hjälp.
 3. Starta om din utrustning genom att bryta strömmen till dator och modem.
 4. Kontrollera att alla sladdar sitter i ordentligt och att nätverkskortet fungerar.
 5. Testa med annat modem, splitter och telesladd.
 6. Om internet fortfarande inte fungerar bör du felanmäla till din tjänsteleverantör.