Diaccess

Wexnet deltar i ett prestigefullt EU-projekt för smarta samhällsfunktioner som går under namnet Diaccess och som leds av Växjö kommun. Målet med projektet är att hitta arbetssätt och utveckla processer för att accelerera digitaliseringstakten för Växjö kommuns invånare, företag och besökare.

Om projektet

Växjö kommun samarbetar med näringslivet för att gemensamt utveckla digitala lösningar som möter samhällets behov, förbättrar livskvaliteten och som samtidigt underlättar arbetsprocesser.

Identifierade behov är exempelvis smarta värmesystem i skolor och ett stadsövergripande snöövervakningssystem som genom sensorer och kameror bidrar till att skapa helt nya möjligheter. Tanken är att samarbetet mellan verksamhet och innovatör ska bidra till utveckling av spetslösningar som dels löser specifika behov i Växjö och som dels ska kunna säljas av innovatören till andra kommuner eller utomlands.

Wexnets roll

Wexnet arbetar med två olika digitaliseringsfunktioner. Den ena är att skapa en IoT-plattform som kan ses som hjärtat i den smarta staden. Den andra är en tjänst i det digitala labbet som hjälper till med att utveckla digitala prototyper och arbeta med data.

IoT-plattform för smarta staden

Vi har skapat en IoT-plattform som innehåller data från sensorer som skapar möjligheter för kommunala verksamheter och företag i Växjö kommun genom att få en stor mängd data på ett och samma ställe. Plattformen är oberoende av vilken transportteknik IoT-enheterna använder utan kan ta emot all sensordata, såsom WiFi, Modbus, Bluetooth, LoRa, Z-wave, 5G med flera.

– Arbetet med plattformen har pågått sedan 2019. Under den tiden har vi upphandlat och installerat plattformen och kontinuerligt arbetat med att lägga in data och utveckla och förbättra plattformen utifrån nya behov som kommit. Vi måste hela tiden vara lyhörda och hålla plattformen uppdaterad eftersom vi inte vet vilken data som kan behöva tas emot i plattformen, säger Elin Lindahl, projektledare på Wexnet.

Företag i Växjö kommun kan ansluta till plattformen och göra sin data tillgänglig. Affärsidén är att företag ska få betalt när någon annan nyttjar bolagets data. Den data ni äger kan vara av stort värde för någon annan. Genom att öka transparensen om vilken data som finns och på så sätt komma ifrån stuprörslösningar där varje leverantör enbart använder sin data för eget syfte, skapas nya möjligheter för innovation och nya användningsområden. 

Hur kommer det påverka Växjöborna?

Vår förhoppning är att IoT-plattformen ska skapa förutsättningar för nya lösningar och användningsområden för Växjös invånare och företag. Det innebär att du som bor i Växjö kommun kan komma att ta del av tjänster som Växjö kommun eller företag kan erbjuda dig. Det kan till exempel vara att du får enkel och snabb information i din mobil om badtemperatur i sjöar eller vart det finns lediga grillplatser i ditt område. 

 

Det digitala labbet

I Diaccess digitala labb arbetar IT-traineer med att verifiera idéer och hypoteser genom att bygga digitala prototyper. Traineerna får genom labbet en väg in till anställning inom Växjös IT-sektor. 

IT-bolaget Dizparc stöttar med seniora utvecklare som hjälper traineerna när de kör fast eller inte vet vilket verktyg de ska använda för en specifik uppgift, samt ser över programkoden som traineerna producerar. Vi på Wexnet är ett bollplank för enklare utvecklarfrågor och hjälper till med sensorer och kommunikationen med dem. Det digitala labbet drivs och projektleds av Arbete och välfärd på Växjö kommun.

Resultat från det digitala labbet är bland annat uppkopplade sensorer vid Växjö kommuns konstgräsplaner som under vintern larmar om aktuellt snödjup och indikerar när det är dags att åka ut för att snöröja. Läs gärna om några prototyper som förverkligats tack vare det digitala labbet.

 

Diaccess framåt

Diaccess var tänkt att avslutas i augusti 2022 men förlängs nu till februari 2023. IoT-plattformen kommer leva vidare även efter projektet har avslutats och under våren och sommaren ser vi över hur plattformen kommer leva vidare.

Projektet startade 1 september 2019 och budgeten är cirka 45 miljoner kronor varav 36 miljoner kronor är bidrag från EU-programmet Urban Innovation Actions. I projektet deltar Växjö kommun, Wexnet, Vöfab, Castellum, dizparc, Företagsfabriken, Goda Hus samt Linnéuniversitetet. 

 

Prototyper från det digitala labbet

Sensorer larmar om snöröjning på Växjös fotbollsplaner

Sensorer larmar om snöröjning på Växjös fotbollsplaner

Växjö kommun har i uppdrag att hålla fotbollsplanerna av konstgräs i gott skick även under vinterns kalla dagar. Genom att löpande informera om aktuellt snödjup och larma till förvaltare om när det är dags att åka ut med maskiner för att snöröja kan Växjö kommun möjliggöra aktiviteter på fotbollsplanerna med konstgräs året om.

Läs mer

Sensorer skapar ordning och reda i bränslefacken vid Sandviksverket

Sensorer skapar ordning och reda i bränslefacken vid Sandviksverket

Varje dag kör långtradare in vid Sandviksverket i Växjö och tippar flera lass med träflis i så kallade bränslefack. För att på ett smidigt sätt veta i vilket bränslefack lastbilschaufförerna ska tippa lasten i kan driftsteknikerna med hjälp av sensorer styra det direkt från kontrollrummet.

Läs mer

Vill du veta mer om Diaccess?

Växjö kommun driver projektet och har bland annat en Diaccessblogg där du kan läsa mer om vad som händer i projektet. 

Om Diaccess på växjö.se