Projekt READY

Vi har deltagit i det EU-finansierade projektet READY, tillsammans med partners i Växjö, Århus, Paris, Wien och Kaunas. Projektet syftade till att få fram lösningar för effektivare energianvändning i städer, där Wexnet var ansvariga för två spännande delprojekt.

Vi på Wexnet har varit ansvariga för två spännande och intressanta delprojekt inom Ready:

 • Interface of Life: Växjöbostäders nya BoPortal
  Växjöbostäders nya BoPortal som lanserats i samtliga 9000 lägenheter ger hyresgästerna en plattform för att kunna spara energi och hålla koll på sin förbrukning. Med plattformen ”Interface of Life” ger Wexnet underlag för en smart styrning av den egna bostaden, till exempel genom att man på distans kan se om man har glömt att stänga fönster och dörrar. Ett annat exempel är att man kan se hur mycket varmvatten man gjort av med i badrummet i jämförelse med i köket. Samtidigt öppnas det upp för ytterligare tjänster som kan skapa säkerhet och trygghet i hemmet, som att styra eluttagen på distans.
 • Modernisering av datorhall
  Det andra delprojektet var en del inom Växjö Energis fjärrkylaprojekt. Det handlade om att använda energin smart och återanvända energin där den kan komma till nytta utan att tillföra ny energi. Vi har renoverat en äldre datorhall som varit i bruk i Lund och förberett med den senaste miljötekniken. 2020 moderniserades den äldsta datorhallen och kopplades till ett smart kretslopp där energin används tre gånger.

  Mer information om våra miljösmarta datorhallar

Aktiviteter under projektets gång

 • Konferens Energismart stad
  Den 27 maj 2020 erbjöd Växjö kommun ett webinarium i fyra fristående delar och presenterade hur Växjö i samverkan med olika parter har testat innovativa åtgärder för att bli en energismart stad. Konferensen vände sig till fastighetsbolag, stadsnätsägare, energibolag och kommuner.

  Mer information på energismartstad.se

 • Internationell konferens i Växjö
  I slutet av maj 2019 anordnade Energikontor Sydost en internationell konferens med deltagare från hela Europa. Syftet var att visa upp resultaten i projektet och sprida kunskapen internationellt.

  Mer information om konferensen på energikontorsydost.se

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no ENER/FP7/609127/READY