Koll på fukt och temperatur i mobilen

Vi har träffat Fredrik Gustafsson på Stens chark i Åseda som satsat på smart teknik för säkrare livsmedelshantering.

– Med hjälp av smart teknik får vi en bättre översikt och kan hålla koll på distans vilket effektiviserar vår verksamhet. Nu kan vi via en app följa både temperatur och fukt i kylarna och snabbt åtgärda om något avviker.

Det säger Fredrik Gustafsson, vd på Stens chark i Åseda, om satsningen på de smarta sensorer som installerats i kylarna.

Enklare livsmedelshantering

Företaget har funnits inom samma familj sedan 1943 och här tillverkas årligen cirka 100 ton charkvaror av olika slag. När man utvecklade en ny produkt i form av en lufttorkad köttråvara började man också titta på smart teknik.

– Vid lufttorkning av kött måste man vara extra noga med både temperatur och fuktighet i kylarna där råvaran förvaras. Med hjälp av sensorer som monterats där råvaran kyls har det blivit lättare att övervaka kontinuerligt. Det gör det också enklare att hålla en säker livsmedelshantering och en jämn produktkvalitet för det lufttorkade segmentet.

Projekt för små och medelstora företag

Stens chark är ett pilotcase inom projektet IoT lab för små och medelstora företag i Linnéregionen där Wexnet deltar tillsammans med Linneuniversitet och Kalmar Energi. Tekniken som används i pilotcaset är LoRaWan och är densamma som i Wexnets smarta sensornät som finns utbyggt i stora delar av utbyggnadsområdet. Chef, ägare eller medarbetare – så länge du arbetar på ett litet eller medelstort företag i Kronobergs eller Kalmar län är du välkommen att delta. Läs mer om hur du deltar i IoT-lab på Linnéuniversitetets webbplats.

 

Fakta om IoT lab

Organisationer som deltar: Linnéuniversitetet, Wexnet och Kalmar Energi
Projektet pågår: Från 1 juli 2021 till 30 april 2023.
Projektledare: Fredrik Ahlgren, universitetslektor
Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket, Region Kronoberg och Region Kalmar län finansierar med 7,7 miljoner kronor. 
Syfte: Att öka kunskapen om möjligheterna med Internet of Things (IoT), samt utveckla nya idéer och produkter, bland små och medelstora företag i Linnéregionen.
Wexnet roll: Wexnet deltar genom att testa och utveckla företagens idéer och produkter med så kallad LoRa-teknik.