Miljö

Med ett bra fibernät är det lättare att arbeta hemifrån, anordna videokonferenser och använda tjänster som Video on demand. Möjligheter som minskar resandet.

Med Wexnet är även en trygg och nätbunden vård i hemmet möjlig och larm kan enkelt kontrolleras på distans utan långa utryckningar. Dessutom arbetar vi på Wexnet med gröna alternativ. Visste du till exempel att vi, sedan december 2019 uppnått målet om en 100 % fossilbränslefri verksamhet? Det är vi väldigt glada och stolta över!

Vår miljöpolicy

Tillsammans med Växjö Energikoncernen innebär vår miljöpolicy att vi ska vara regionens självklara infrastrukturaktör med branschens bästa service genom att erbjuda kvalitets- och miljöanpassade produkter inom energi- och bredbandsområdet. Vi strävar efter att vara ledande inom Växjö kommuns miljöarbete genom att ständigt förbättra vår verksamhet och att förebygga föroreningar. Att följa miljölagar och andra krav är en självklarhet i vår verksamhet. Genom ständig utveckling skapar vi en grund för en bättre framtid.

Läs hela vår miljöpolicy

Här svalnar dina likes

Här svalnar dina likes

Nu ingår även vår äldsta datorhall Centralnod Växjö, CNV i det smarta kretsloppet där samma energi används tre gånger om.

Läs mer

Projektet READY

Projektet READY

Vi deltar i projektet READY, som är ett femårigt EU-finansierat projekt tillsammans med partners i Växjö, Århus, Paris, Wien och Kaunas.

 

Läs mer om projektet READY

Green Data Center

Green Data Center

Det speciella med vår miljösmarta datorhall Green Data Center är att den förutom att vara mycket energisnål, även använder ett klimatsmart och modernt kylsystem som bygger på fjärrkyla.

Läs mer om Green data center