Miljö

Med ett bra fibernät är det lättare att arbeta hemifrån, anordna videokonferenser och använda tjänster som Video on demand. Möjligheter som minskar resandet.

Med Wexnet är även en trygg och nätbunden Vård i hemmet möjligt och larm kan enkelt kontrolleras på distans utan långa utryckningar. Dessutom arbetar vi på Wexnet med gröna alternativ. Vi byter successivt ut våra bensinbilar mot miljöbilar och ser över våra arbetsprocesser i jakten på miljövänligare sätt.

 

Projektet READY

Projektet READY

Vi deltar i projektet READY, som är ett femårigt EU-finansierat projekt tillsammans med partners i Växjö, Århus, Paris, Wien och Kaunas.

 

Läs mer om projektet READY

Green Data Center

Green Data Center

Det speciella med vår miljösmarta datorhall Green Data Center är att den förutom att vara mycket energisnål, även använder ett klimatsmart och modernt kylsystem som bygger på fjärrkyla.

Läs mer om Green data center