Green Data Center

Det speciella med vår miljösmarta datorhall Green Data Center är att den förutom att vara mycket energisnål, även använder ett klimatsmart och modernt kylsystem som bygger på fjärrkyla. Fjärrkylan produceras i samma lokaler som serverhallen och för att göra det hela mer energieffektivt nyttjas kylan i flera steg:

  1. På Sandviksverket som är Växjös kraftvärmeverk produceras fjärrkyla med hjälp av absorptionskylmaskiner som drivs av fjärrvärme, tillverkad av 100 % förnybar energi. Det kylda vattnet används bland annat till att kyla kommersiella fastigheter så som köpcentret Grand Samarkand. Efter Grand Samarkand använt vattnet för att uppnå en behaglig inomhustemperatur skickas vattnet till Green Data Center.
  2. Vattnet har nu en högre temperatur men är tillräckligt kallt för att kyla anläggningen. Temperaturen höjs ytterligare efter Green Data Center genom att ta tillvara på överskottsvärmen ifrån datorhallarna som genom sin drift genererar en stor mängd värme.
  3. Med hjälp av pumpar, som delvis drivs av solcellspaneler, distribueras det nu uppvärmda vattnet vidare till Östers IFs hemmaarena för att värma upp gräsplanen.
  4. Vattnet återvänder därefter tillbaka till Sandviksverket och de fjärrvärmedrivna absorptionskylmaskinerna. Minimalt med energi behövs för att fortsätta detta kretslopp som utnyttjar energin maximalt och sparar på vår miljö.

På detta sätt använder vi energin tre gånger och ersätter elektriska kyltorn både på Grand Samarkand och på Green Data Center. Det gör att vi har minskat koldioxidutsläppen med 920 ton per år, bara med Green Data Center. Wexnet färdigställde Green Data Center år 2012. Året efter utsågs hallen till Årets grönaste datorhall under 2012.

 
 

Vår äldsta datorhall har energieffektiviserats

Under 2020 moderniserade vi vår äldsta datorhall för att öka energieffektiviteten. Datorhallen är huvudnod för driften av stadsnätet och därmed helt avgörande för att säkra accessen till fibernätet som används av 35 000 privathushåll, näringsliv och verksamheter för att trygga invånarnas välfärd.

Energieffektiviseringsåtgärderna var bland annat att installera solceller på taket som vid full drift har kapacitet att stå för hälften av den eleffekt som behövs i datorhallen. Den existerande kyllösningen byttes ut till Växjö Energis lösning för fjärrkyla där även värme från datorhallen återanvänds i nätet. Denna lösning är extra klimatsmart, då Växjö Energi sedan december 2019 producerar all fjärrvärme och fjärrkyla helt och hållet med förnybart bränsle i form av avverkningsrester från skogen som annars gått till spillo.

Läs mer om moderniseringen här.