Projektet READY

Vi har deltagit i det EU-finansierade projektet READY, tillsammans med partners i Växjö, Århus, Paris, Wien och Kaunas.

Vi på Wexnet har varit ansvariga för två spännande och intressanta delprojekt inom Ready:

 • Interface of Life: Växjöbostäders nya BoPortal
  Växjöbostäders nya BoPortal som lanserats i samtliga 9000 lägenheter ger hyresgästerna en plattform för att kunna spara energi och hålla koll på sin förbrukning. Med plattformen ”Interface of Life” ger Wexnet underlag för en smart styrning av den egna bostaden, till exempel genom att man på distans kan se om man har glömt att stänga fönster och dörrar. Ett annat exempel är att man kan se hur mycket varmvatten man gjort av med i badrummet i jämförelse med i köket. Samtidigt öppnas det upp för ytterligare tjänster som kan skapa säkerhet och trygghet i hemmet, som att styra eluttagen på distans.

 • Modernisering av datorhall
  Det andra delprojektet var en del inom Växjö Energis fjärrkylaprojekt i RE Delprojektet handlade om att använda energin smart och återanvända den där den kan komma till nytta utan att tillföra ny energi. Vi har renoverat en äldre datorhall som varit i bruk i Lund och förberett med den senaste miljötekniken och 2020 moderniserades den äldsta datorhallen Centralnod Växjö (CNV). CNV kopplades till ett smart kretslopp där energin används tre gånger.

Aktiviteter under projektets gång:

 • Konferens Energismart stad
  Den 27 maj 2020 erbjöd Växjö kommun ett webbinarium i fyra fristående delar. Webbinarierna presenterar hur Växjö i samverkan med olika parter, har testat innovativa åtgärder för att bli en energismart stad. Konferensen vände sig till fastighetsbolag, stadsnätsägare, energibolag och kommuner.

  Inbjudan från Wexnet.
  Besök energismartstad.se för mer information.

 • Internationell konferens i Växjö
  I slutet av maj 2019 anordnades Energikontor Sydost en internationell konferens med deltagare från hela Europa. Syftet var att visa upp resultaten i projektet och sprida kunskapen internationellt. Här kan du läsa mer om konferensen.

Läs mer på projektets webbplats.

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no ENER/FP7/609127/READY