Projektet READY

Vi deltar i projektet READY, som är ett femårigt EU-finansierat projekt tillsammans med partners i Växjö, Århus, Paris, Wien och Kaunas.

Wexnet är ansvarig för två spännande och intressanta delprojekt inom Ready.

Det första, kallat ”Interface of Life”, handlar om att påverka hyresgästerna att ytterligare minska sin användning av energi och resurser i lägenheterna. Med stöd och information hjälper vi de boende att göra smarta val. Genom att sammankoppla Wexnets väl utvecklade kommunikationsnät med den nya sensortekniken som växer fram kan vi i lägenheterna ge hyresgästerna en plattform för att kunna spara energi och resurser. Med plattformen ”Interface of Life” ger vi underlag för en smart styrning av den egna bostaden. Samtidigt öppnar vi upp för ytterligare tjänster som kan skapa säkerhet och trygghet i hemmet.

Det andra är en del inom Växjö Energis fjärrkylaprojekt inom Ready. Delprojektet handlar om använda energin smart och återanvända energin där den kan komma till nytta utan att tillföra ny energi. Wexnet har renoverat en äldre datorhall som varit i bruk i Lund och förberett med den senaste miljötekniken. Därefter kopplar vi datorhallen till ett smart kretslopp där energin används tre gånger. Hur är detta möjligt?

Läs mer på projektets webbplats.