5 viktiga händelser 2021

Årets 5 viktigaste händelser för oss:

Växjö kommun och Wexnet satsar på 5G

Växjös nya stadsdel Bäckaslöv ska bli en mötesplats där hållbarhet och digitala möjligheter står i fokus. I början på året beslutade Växjö kommun och Wexnet att ta fram en strategi för hur 5G ska byggas ut i området.

Mer information

Bredbandsmålet uppnått i Wexnets ägarkommuner

Utbyggnaden av fiber går raskt framåt. Våren 2021 uppnåddes en viktig milstolpe då 95 procent av alla hushåll och företag i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö hade tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. Därmed var regeringens nationella bredbandsmål för 2020 förverkligat.

Mer information

IoT + småföretagen = sant

Projektet IoT-lab ska väcka småföretagens nyfikenhet på uppkopplade sensorer. Projektet drivs av Wexnet, Kalmar Energi och Linnéuniversitetet med finansiering av Tillväxtverket, Region Kalmar och Region Kronoberg. Företag bjuds in för att testa idéer och labba tillsammans med forskare på universitetet.

Mer information

Fler orter fick fiber

Under 2021 har många nya orter i våra ägarkommuner fått tillgång till snabbt och stabilt bredband via fiber. Vi byggde bland annat ut fibernätet i Ingelstad, Vislanda, Åryd, Väckelsång, Konga, Tunatorp och Lammhult. Utöver detta arbetar vi löpande med förtätningar i redan utbyggda områden.

Wexnet deltar i EU-projekt

Diaccess är arenan som ska utveckla digitala lösningar för samhällets olika utmaningar. Växjö kommun är ansvarigt och samarbetar bland annat med oss på Wexnet, Vöfab, Företagsfabriken och Linnéuniversitetet. Under 2021 arbetade vi vidare med den dataplattform som kan ses som hjärtat i den smarta staden.

Mer information