Växjö kan få stadshubb för internet

Allt fler saker i vår vardag blir uppkopplade – allt från hushållsapparater till trädgårdsredskap och fordon och en mängd andra olika saker. Inom bara några år förväntas över 50 miljarder saker vara utrustade med mätsensorer för fjärrkommunikation och styrning. Nu ska framtiden för det som brukar kallas ”Sakernas internet” testas i ett pilotprojekt i Växjö kommun.

– Vi kommer att komplettera vårt öppna stadsnät med en öppen trådlös kommunikation, en stadshubb, som möjliggör för både offentliga och privata aktörer att koppla upp sina olika saker på ett effektivt sätt. Genom detta blir nu ”Sakernas internet” verklighet. Näringsliv och offentlig verksamhet kan förädla sina erbjudanden, produkter och service och även utveckla nya värdefulla tjänster. Nu kan vi verkligen forma smarta, hållbara städer säger Erik Tellgren, vd för Wexnet.

Ökad service

”Sakernas internet” är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att exempelvis maskiner, fordon, hushållsapparater, saker, kläder och vår omgivning i form av luft och vatten förses med sensorer som kommunicerar med varandra och med omvärlden.

Det kan till exempel handla om sopkärl som säger ifrån när det är dags för tömning, kylskåp som håller koll på utgångsdatum på maten eller att du inom byggbranschen får besked om rostutveckling i ett armeringsjärn.

– Med en stadshubb som central nätenhet realiseras stora möjligheter till informationsutbyte och service eftersom sensorerna kan leverera alla tänkbara sorters mätvärden dit på ett billigt och effektivt sätt. Man kan även göra analyser som man inte kunnat göra tidigare vilket i sin tur kan leda till bättre resurshushållning och mindre slöseri, fortsätter Erik.

– En öppen stadshubb skapar goda och spännande möjligheter för en fortsatt hållbar tillväxt i Växjöregionen och pilotprojektet är ett bra exempel på hur innovation kan stärka oss i vårt arbete att vara Europas grönaste stad, inte minst nu när vi fått EU-kommissionens utmärkelse Green Leaf Award, säger Monica Skagne, kommunchef i Växjö.

Låg kostnad och oändliga möjligheter

Eftersom det är enkel information som överförs via sensorerna kan trådlös enkel radiotrafik med låg hastighet användas. Kommunikationen från sensorerna går genom radiotrafik till en centralenhet för att därifrån, via bredbandsnätet, säkert föras till användarna för smart användning och styrning. Denna kommunikation kan ske till jämförelsevis låg kostnad. En annan fördel är att den är energisnål – sensorerna drivs av batterier med upp till 20 års livslängd.

Påbörjas efter sommaren

Etableringen av en stadshubb som infrastruktur för ”Sakernas internet” inleds nu med ett pilotprojekt. Växjö Energis dotterbolag Wexnet ska då titta närmare på hur tekniklösningen bör utformas på bästa sätt när det gäller prestanda och säkerhet.

– Vi kommer att genomföra en fullskalepilot för att lära oss mer om bland annat räckvidd, hur långa avstånd vi kan kommunicera på och hur många centralenheter som behövs i Växjö respektive i de andra tätorterna hos Wexnets ägarkommuner. Vi kommer också att titta närmare på nyttiga samarbeten. Med en öppen stadshubb på plats är det egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad som kan skapas av användarna med denna kommunikationslösning, säger Erik. Alla kommer självklart att ha tillgång till denna öppna kommunikationsplattform för ”Sakernas Internet”, fortsätter han.

Liknande projekt med öppna stadshubbar genomförs just nu i andra städer, till exempel i Helsingborg, Ängelholm och Umeå.