Välfärdstjänster

För att utveckla och införa digitala välfärdstjänster har Wexnet gått samman med Region Kronoberg och Växjö kommun i ett samarbete kring en visningsmiljö som vi kallar Bo Tryggt.

Syftet med visningsmiljön är att med hjälp av traditionella, tekniska och digitala hjälpmedel och välfärdstjänster, visa upp stöd och hjälpmedel som gör verklig nytta för de personer som behöver detta i sin vardag.

Trygghet i hemmet

Genom att visa vilka hjälpmedel och digitala välfärdstjänster som finns vill vi att du ska få kunskap om hur du kan fortsätta känna dig trygg och att kunna bo kvar hemma så länge du kan. Hjälpmedlen och tjänsterna kan även komplettera hemtjänstinsatser.

Ett praktiskt exempel: Vissa är lättväckta och nattsömnen störs av hemtjänstens tillsynsbesök och då kan tillsyn under natten ske via en trygghetskamera istället. En trygghetskamera gör det möjligt för personal inom hemtjänsten att titta till en person utan att fysiskt vara på plats.

Genom att använda den digitala fibertekniken för välfärdstjänster blir det möjligt att bo kvar i den egna bostaden även när man blir äldre eller på annat sätt kräver större omvårdnad. Exempel på digitala teknikstöd som visas är:

  • ledljus som automatiskt tänds när det är mörkt för att förhindra fallolyckor,
  • påminnelsestöd som varnar när dörrar eller fönster är öppna samt
  • brand-, rörelse-, vatten- och spisvakt.

För alla

Tanken med de digitala välfärdstjänsterna är att det ska bli lättare att bo hemma längre, men även att skapa förutsättningar för att kunna komma tillbaks till den egna bostaden efter en sjukhusvistelse.

Genom att Wexnet samarbetar med lokala välfärdsmyndigheter gör vi tekniken möjlig för alla. Har du frågor om dessa tjänster, kontakta omsorgsförvaltningen i din kommun.