E-hälsa och välfärdsteknik

För att utveckla och införa digitala välfärdstjänster har Wexnet gått samman med Region Kronoberg, Växjö kommun och Växjöbostäder i ett samarbete som vi kallar BO IT. Målet är att med hjälp av digital välfärdstjänster ta fram stöd och hjälpmedel som gör verklig nytta för de personer som behöver detta i sin vardag.

Genom att använda den digitala fibertekniken för välfärdstjänster blir det möjligt att bo kvar i den egna bostaden även när man blir äldre eller på annat sätt kräver större omvårdnad.

Trygghet i hemmet

Syftet med de digitala välfärdstjänsterna är att du ska kunna känna dig trygg och att det blir lättare att bo kvar hemma. Genom fibernätet kan du få ett digitalt trygghetslarm som gör det möjligt att snabbt komma i kontakt med personal i hemtjänsten.

Somliga väcks lätt av hemtjänstens nattliga besök och då kan tillsyn under natten ske via en trygghetskamera istället. En trygghetskamera gör det möjligt för personal inom hemtjänsten att titta till en person utan att fysiskt vara på plats.

Andra teknikstöd som provas och utvärderas är ledljus som automatiskt tänds när det är mörkt för att förhindra fallolyckor, påminnelsestöd som varnar när dörrar eller fönster är öppna, samt brand-, rörelse-, vatten- och spisvakt.

För alla

Tanken med de digitala välfärdstjänsterna är att det ska bli lättare att bo hemma längre, men även att skapa förutsättningar för att kunna komma tillbaks till den egna bostaden efter en sjukhusvistelse. Genom att Wexnet samarbetar med lokala välfärdsmyndigheter gör vi tekniken möjlig för alla. Har du frågor om dessa tjänster, kontakta omsorgsförvaltningen i din kommun.