"Känns jättebra och roligt"- ett digitalt projekt för äldre

I ett projekt med Röda Korset har fem äldre damer utrustats med varsin surfplatta och träffas varje vecka digitalt. Vi har pratat med Per Torphammar, projektledare på Röda Korset, och Eva Roos som är en av deltagarna.

Vardagen har sett annorlunda ut en längre tid och just nu är många aktiviteter inställda eller anpassade efter situationen som råder. Tidigare stod Röda Korset för fika och servering vid träffar som anordnades av kommunen för äldre runt om i Växjö.

– Saknaden har varit stor och isoleringen bland många av de äldre har ökat påtagligt. Tanken väcktes tidigt om att försöka anordna digitala möten på det sätt som många av oss nu har i arbetslivet. Idén var att försöka åstadkomma lite mer av ny gemenskap och att de äldre skulle få tillfälle att åter mötas, fast nu istället digitalt, säger Per Torphammar, projektledare på Röda Korset.

När idén väl kläckts började man fundera på hur man skulle göra verklighet av den – och hur den skulle bemötas bland de äldre. Per berättar att man tittade på olika program för videomöten där man till slut valde ett med bra bild- och ljudkvalitet och som också var enkelt att använda. Deltagarna utrustades sedan med surfplattor modell större av god kvalitet.

– Nästa steg var att ansluta plattorna till internet och där kom Wexnet till vår hjälp genom att man bjuder på nätavgiften i sex månader, berättar Per.

Ett roligt projekt som ger ökad trygghet

Just nu träffas en grupp på fem damer digitalt en gång i veckan. Hittills har man genomfört några möten och tekniken har fungerat bra. Via enkla skriftliga instruktioner och telefonkontakt lärde sig deltagarna hur de skulle göra för att koppla upp sig och anammade snabbt en digital mötesteknik. Såhär säger Eva Roos som är en av deltagarna:

 

– Det känns jättebra och roligt att få vara med i det här projektet! Jag hade en surfplatta sen tidigare som jag bland annat använde till att lägga pussel och patiens med. Att vi hörs en gång i veckan ger också en trygghet, då vi alla bor ensamma och det känns fint att veta att vi har lite koll på varandra. Jag hoppas vi kommer hålla på med det här tills vi får träffas som vanligt igen!

 

Om projektet

Projektet är ett pilotprojekt tänkt att pågå i sex månader och kom till genom samverkan mellan Röda Korset, kyrkan i Öjaby, Connect2IP och oss på Wexnet. När projektet pågått ett tag är tanken att man ska göra en utvärdering där man genom frågor sammanställer hur deltagarna upplevt sin situation och grad av isolering under pandemin, hur man upplevde att lära sig tekniken och avslutningsvis i vilken grad dessa digitala möten förändrat situationen eller i alla fall bidrog till positiva upplevelser.

2021-03-24