”Utan uppkoppling hade all utveckling stannat av”

När Furuby IF renoverade sina gamla lokaler satsade man samtidigt på en framtida mötesplats och att dra in fiber var en självklarhet. Vi har pratat med Alexander Ekelöf, vice ordförande i föreningen, som berättar mer om satsningen.

– Partnerskapet med Wexnet betyder mycket för föreningen, men också för Furuby socken. Vi lever i en uppkopplad vardag och utan möjlighet till uppkoppling kommer vi som en mindre förening få det svårare att växa och bredda vår egen verksamhet. Vi tror även att socknen blir en attraktivare plats att bo på om det finns en plats där alla åldrar kan träffas, säger Alexander Ekelöf, vice ordförande, Furuby IF.

Furuby IF är en idrottsförening strax utanför Växjö med cirka 200 medlemmar som tillsammans med sockenlaget vill bredda sin verksamhet genom att skapa en gemensam träffpunkt. Därför har man nu renoverat sina befintliga lokaler och i partnerskap med Wexnet utrustat dem med fiber.

Naturlig mötesplats i en uppkopplad vardag

Målet är att ha minst 300 medlemmar innan 2021 är slut och framöver när så pandemin tillåter hoppas man kunna erbjuda en rad aktiviteter i klubbhuset, så som fritidsverksamhet, läxhjälp och digitala föreläsningar. Man hoppas också kunna hyra ut lokalen till kalas och föreningsmöten och erbjuda företag och skolor att använda den som konferenslokal. Tanken är att lokalen ska fungera som en naturlig mötesplats i en uppkopplad vardag.

– För mig innebär en uppkopplad vardag att vara en del av det samhälle vi lever i, men även en del av två olika världar som möts. Till exempel att vi kan ha kontakt med familj och vänner i tider där vi inte kan eller får träffas på det sätt som vi egentligen vill. Det betyder även att vi får ta del av en mängd nya verktyg för att göra vardagen enklare och roligare. Fler och fler saker blir uppkopplade och utan uppkoppling hade all utveckling stannat av, avslutar Alexander.

2021-05-19