Wexnet deltar i mångmiljonprojekt för att utveckla smarta samhällsfunktioner

Wexnet kommer att delta i ett prestigefullt EU-projekt för smarta samhällsfunktioner som går under namnet DIACCESS och som kommer att ledas av Växjö kommun. Målet med projektet är att genom smart och hållbar digitalisering öka livskvaliteten för Växjö kommuns invånare, företag och besökare.

I projektet kommer kommunala förvaltningar och bolag att samarbeta med digitala innovatörer för att gemensamt utveckla digitala lösningar som möter samhällets behov, förbättrar livskvaliteten och som samtidigt underlättar arbetsprocesser.

Redan identifierade behov är exempelvis smarta värmesystem i skolor och ett stadsövergripande snöövervakningssystem som genom sensorer och kameror bidrar till att skapa helt nya möjligheter.

– Tanken är att samarbetet mellan verksamhet och innovatör ska bidra till utveckling av spetslösningar som dels löser specifika behov i Växjö och som dels ska kunna säljas av innovatören till andra kommuner eller utomlands, säger projektutvecklare Bo Hjälmefjord.

Wexnet kommer primärt att ha två roller. Den ena blir att etablera en dataplattform som kan ses som hjärtat i den smarta staden. Den andra blir en tjänst i det digitala labbet som både ska hjälpa till med att utveckla digitala piloter/prototyper och arbeta med data.

Projektet startar 1 september 2019 och har en budget på cirka 45 miljoner kronor varav 36 miljoner kronor är bidrag från EU-programmet Urban Innovation Actions. I projektet deltar Växjö kommun, Wexnet, Vöfab, Castellum, dizparc, Företagsfabriken, Goda Hus samt Linnéuniversitetet.