Tjänster över 100 Mbit/s

I Wexnets nät finns möjlighet att ansluta till tjänster över 100 Mbit/s. För att kunna använda dessa tjänster krävs att din anslutning uppfyller vissa kriterier. Logga in på Mina sidor så ser du vilka tjänster du kan ansluta dig till.

Detta krävs för att kunna ansluta till tjänster över 100 Mbit/s:

  • Anslutning i Wexnets nya nät. Vi arbetar just nu för att flytta över kunder till det nya nätet och målet är att detta ska vara klart 2018. När du är inloggad på Mina sidor ser du enbart de tjänster som du kan ansluta dig till.
  • Fastighetsnätet i din byggnad, och även din nätverkskabel, är anpassat för högre hastigheter.
  • Din bostad har en fiberswitch med kapacitet över 100 Mbit/s. I Wexnets nät finns tre olika modeller varav två klarar av hastigheter över 100 Mbit/s.

Observera att många olika faktorer påverkar hastigheten på din internettjänst. Till exempel datorns prestanda eller avståndet till trådlös router i hemmet. 

Modeller som klarar av högre hastigheter:

  • CTS 
  • Inteno

Modell som måste bytas ut:

  • Packetfront

För att byta ut din switch kan du kontakta Wexnet på 0470-70 33 33 eller wexnetsupport@wexnet.se.