Gräva på tomt

Ska du göra ett markarbete på din tomt behöver du först veta var ledningarna för bredband, el och fjärrvärme finns. Boka därför en tid för ledningsanvisning innan du påbörjar arbetet.

Du bokar via ledningskollen.se.

Boka ledningsanvisning

 

Bra att veta om Ledningskollen

  • Du måste skapa ett konto på ledningskollen.se för att kunna boka ett ärende.
    Skapa konto på ledningskollen.se
  • Det är gratis att använda tjänsten.
  • Det går ofta snabbt och enkelt att få besked om var ledningar och kablar är nergrävda. De flesta ledningsägare svarar dagen efter och alla ska ha svarat inom fem dagar.

Har du frågor om din ledningsanvisning?

Vi samarbetar med Geomatikk och Eltel som utför ledningsanvisningarna. Vid frågor om din ledningsanvisning kontaktar du den partner som vi samarbetar med vid ditt område.

För ledningar i Växjö tätort:
Geomatikk
E-post: ledningsanvisning@geomatikk.se
Telefon: 026-123500
Uppge om möjligt ärendets nummer.


För ledningar utanför Växjö tätort, Alvesta, Lessebo och Tingsryd:
Eltel
Epost: eltel-vaxjo@eltelnetworks.se
Telefon: 010-4510648
Uppge om möjligt ärendets nummer.

 

Ditt ansvar som ägare till tomt eller fastighet

Du som äger tomten eller fastigheten och orsakar skador på ledning i samband med markarbeten utan att ha begärt eller följt ledningsanvisning och dess villkor, är ersättningsskyldig för samtliga kostnader förknippade med reparation av skadan. I samband med skada på anläggning gäller Skadeståndslag (1972:207) 2 kap. 1 §: ”Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan”.

Det är därför bra att boka ledningsanvisning via Ledningskollen när du ska gräva eller utföra arbeten med jordspett/jordankare på den egna tomten eller fastigheten. Det går ofta snabbt och enkelt att få besked om var ledningar och kablar är nergrävda och det är gratis att använda tjänsten. De flesta ledningsägare svarar dagen efter och alla ska ha svarat inom fem dagar.

Detta gäller vid ledningsanvisning

  • Beställ minst fyra arbetsdagar innan du behöver ledningsanvisning.
  • Vi samarbetar med Geomatikk och Eltel. Geomatikk utför ledningsanvisningar i Växjö tätort och Eltel i Tingsryd, Alvesta, Lessebo och utanför Växjö tätort.
  • Markeringar som visar ledningarnas läge gäller i 30 dagar efter utförd ledningsanvisning med hänsyn tagen till väder, trafik eller liknande som kan medföra att markeringarna försvinner.
  • Efter utförd ledningsanvisning godkänner beställaren eller ombudet att hen tagit del av vår information och förbinder sig att följa våra anvisningar. Det är en fördel om beställaren har möjlighet att på plats ta del av information från vår personal när vi utför ledningsvisningen. Informationen kan även gälla hur ledningar hanteras.
  • Maskinschaktning får inte utföras i ledningens närhet på så sätt att skada kan uppstå. Det minsta tillåtna avståndet för grävning intill ledning är 1 meter.

Läs mer om hur Ledningskollen fungerar för dig som ska gräva på egen tomt