Ledningsanvisning

Ska du göra ett markarbete på din tomt behöver du först veta var ledningarna för bredband, el och fjärrvärme finns. Boka därför en tid för ledningsanvisning innan du påbörjar arbetet.

Du bokar via ledningskollen.se.

Boka ledningsanvisning

 

Har du frågor om din ledningsanvisning?

Vi samarbetar med Geomatikk och Eltel som utför ledningsanvisningarna. Vid frågor om din ledningsanvisning kontaktar du den partner som vi samarbetar med vid ditt område.


För ledningar i Växjö tätort:

Geomatikk
E-post: ledningsanvisning@geomatikk.se
Telefon: 026-123500
Uppge om möjligt ärendets nummer.


För ledningar utanför Växjö tätort, Alvesta, Lessebo och Tingsryd:
Eltel
Epost: eltel-vaxjo@eltelnetworks.se
Telefon: 010-4510648
Uppge om möjligt ärendets nummer.

Bra att veta

  • Beställ minst fyra arbetsdagar innan du behöver ledningsanvisning.
  • Vi samarbetar med Geomatikk och Eltel. Geomatikk utför ledningsanvisningar i Växjö tätort och Eltel i Tingsryd, Alvesta, Lessebo och utanför Växjö tätort.
  • Markeringar som visar ledningarnas läge gäller i 30 dagar efter utförd ledningsanvisning med hänsyn tagen till väder, trafik eller liknande som kan medföra att markeringarna försvinner.
  • Efter utförd ledningsanvisning godkänner beställaren eller ombudet att hen tagit del av vår information och förbinder sig att följa våra anvisningar. Det är en fördel om beställaren har möjlighet att på plats ta del av information från vår personal när vi utför ledningsvisningen. Informationen kan även gälla hur ledningar hanteras.
  • Maskinschaktning får inte utföras i ledningens närhet på så sätt att skada kan uppstå. Det minsta tillåtna avståndet för grävning intill ledning är 1 meter.