Hållbarhet

Vi tar vårt uppdrag på stort allvar – både ur människans och klimatets ögon. Genom att leverera en öppen fiberinfrastruktur skapas flera möjligheter för ett hållbart samhälle. När du surfar, arbetar hemifrån eller kollar på fiber-tv, då är det vår vardag – som underlättar din.

Ökad livskvalitet och trygghet

Med en stabil fiberuppkoppling öppnas dörrar för det digitala samhället, både för privatpersoner och företag. Det blir enklare att arbeta växelvis hemma och på arbetsplatsen. Du kan kommunicera och samarbeta med andra med hjälp av digitala och uppkopplade lösningar – utan att behöva resa. En infrastruktur som möjliggör att människor lever ett gott liv.

Miljösmarta och innovativa lösningar

Våra datorhallar Green Data Center och Centralnod Växjö är huvudnoder för driften av stadsnätet. Förutom deras viktiga funktion med att trygga invånarnas välfärd och säkra accessen till fibernätet, har de utrustats med en klimatsmart och finurlig lösning för att kyla anläggningarna. Lösningen bygger på fjärrkyla, där kylan nyttjas i flera steg. I samma kretslopp kyler vi Grand Samarkand och datorhallarna, det uppvärmda vattnet pumpas sedan vidare för att värma Östers Ifs fotbollsarena. Ett kretslopp som kräver minimalt med energi och som utnyttjar energin maximalt och sparar på vår miljö.

Läs mer om hur det fungerar

Hållbara material

Wexnet letar ständigt efter möjligheter med att förbättra miljön genom de material vi arbetar med. I vårt nätområde har vi hela 415 mil nergrävd fiberkabel. Längs med sträckan måste kablarna skarvas med jämna mellanrum, för att skarva på ett säkert och hållbart sätt används en kabelbrunn som är tillverkad i plast. Brunnarna är tillverkade i 100 procent återvunnen plast där ingen ny råvara används vid produktionen, vilket minskar miljöpåverkan med upp till 80 procent.

Med Wexnet är även en trygg och nätbunden vård i hemmet möjlig och larm kan enkelt kontrolleras på distans utan långa utryckningar. Dessutom arbetar vi på Wexnet med gröna alternativ. Visste du till exempel att vi, sedan december 2019 uppnått målet om en 100 % fossilbränslefri verksamhet? Det är vi väldigt glada och stolta över!

Stabilt fiber till alla

Wexnet levererar fiber till Alvesta, Tingsryd, Lessebo och Växjö. I vårt öppna stadsnät råder fri konkurrens mellan olika leverantörer och som kund väljer du själv vilken eller vilka tjänsteleverantörer du vill använda utifrån just dina önskemål och behov.

Vår tillgänglighet för bredband via fiber är 99.989 procent*. Vi arbetar hela tiden förebyggande med vår drift och service och har så kallade servicefönster nattetid och underhållsarbeten på dagtid då vi utför planerade underhåll för att skapa ett ännu stabilare och säkrare nät i framtiden. Det gör att du som kund kan känna dig trygg med en stabil uppkoppling oavsett om du bor i staden eller på landsbygden.

Läs mer om hur vi arbetar för ett stabilt fibernät

Miljöpolicy och kvalitetspolicy

Tillsammans med Växjö Energikoncernen innebär vår miljöpolicy och kvalitetspolicy att vi ska erbjuda miljöanpassade produkter av hög kvalitet inom energi- och bredbandsområdet och agera på ett sätt som främjar vår miljö, skapa hållbar utveckling i Växjöregionen och affärsmässig samhällsnytta.

Wexnets miljöpolicy
Wexnets kvalitetspolicy

*Källa: Wexnets övervakningssystem. Tillgängligheten beräknas utifrån alla typer av avbrott på Wexnets access-switchar, borträknat är större strömavbrott och planerade servicefönster som utförs somliga nätter mellan tisdag-onsdag klockan 00:00 – 06:00.