Stabilt med fiber från Wexnet

Visste du att vår tillgänglighet för bredband via fiber var 99,991 procent* under 2020? Men vi vet att även det kortaste wifi-avbrottet kan kännas som en evighet och därför jobbar vi hela tiden med att öka driftsäkerheten och tillgängligheten på våra tjänster.

 

Beredskap dygnet runt

Vårt mål är att ha ett fungerande nät 24 timmar om dygnet. För att snabbt kunna åtgärda eventuella fel som uppstår har vi medarbetare i beredskap dygnet runt, året om. Eftersom infrastruktur tar lång tid att planera och bygga så gäller det framförallt att bygga robust och driftsäkert redan från början. Det måste även finnas redundans i nätet, det vill säga reservkapacitet som sätter in och får det att funka om något blir fel.

 

Servicefönster för ett ännu stabilare nät

Vi arbetar hela tiden förebyggande med vår drift och service och har så kallade servicefönster nattetid då vi utför planerade underhåll vilket ger ett ännu stabilare nät i framtiden. 

Våra kunders vardag blir allt mer uppkopplad och behoven ökar hela tiden. Fibertekniken sätter egentligen inga gränser för framtida krav på prestanda och hastighet. Dessutom är tekniken inte känslig för väder och vind.

 

 

*Källa: Wexnets övervakningssystem. Tillgängligheten beräknas utifrån alla typer av avbrott på Wexnets access-switchar, borträknat är större strömavbrott och planerade servicefönster som utförs somliga nätter mellan tisdag-onsdag klockan 00:00 – 06:00.