Samarbeten

Samarbeten är en nyckel till framgång där vi tillsammans skapar innovativa lösningar och utvecklar och digitaliserar vårt samhälle. Här samlar vi pågående projekt och samarbeten i Kronoberg.

Satsning för att hjälpa småföretagare att utvecklas med IoT-teknik

Satsning för att hjälpa småföretagare att utvecklas med IoT-teknik

Tillsammans med Linnéuniversitet och Kalmar Energi deltar Wexnet i en storsatsning som vill ge små och medelstora företag i Kronobergs och Kalmar län ökad kunskap om möjligheterna med Internet of Things (IoT). Genom att testa och utveckla nya idéer och produkter kan företag effektivisera sin verksamhet och skapa nya affärsmodeller.

Läs mer

De bygger den smarta staden

De bygger den smarta staden

Den nya stadsdelen Bäckaslöv i Växjö håller på att växa fram. Tanken är att den ska bli smart och hållbar. – Man måste ha modet att skapa nytt. Bäckaslöv är en vacker plats som ligger centralt i Växjö, men samtidigt mitt i naturen. Inom Skanska är detta ett innovationsprojekt som vi satsar extra på. Syftet är att vi ska lära oss och ta med oss kunskap till andra projekt, säger Emma Hulth, huvudprojektledare hos Skanska.

Läs artikel

Tingsryd tar steget in i framtiden

Tingsryd tar steget in i framtiden

När det kommer till ny teknik är Tingsryd på hugget. Under våren skapade kommunen ett smart sensornät. – Alla drar åt samma håll, därför går det snabbt att få avancerade tekniska lösningar på plats, säger Billy Rosander som är utvecklingsledare på kommunen.

Läs artikel

Datautbyte skapar nya värden

Datautbyte skapar nya värden

Möt forskaren som kan mycket om smarta städer. Senadin Alisic säger att digitaliseringen kommer att kräva nya affärsmodeller för Växjös företagare. Mycket av framtidens smarta städer baseras på att data samlas in, förädlas och delas. Med uppgifterna kan man skapa effektiva lösningar som ger medborgare högre livskvalitet och minskar samhällets kostnader. Det handlar till exempel om energiförbrukning, människors hälsa, miljö och sophantering.

Läs artikel

Wexnet deltar i mångmiljonprojekt för att utveckla smarta samhällsfunktioner

Wexnet deltar i mångmiljonprojekt för att utveckla smarta samhällsfunktioner

Wexnet deltar i ett prestigefullt EU-projekt för smarta samhällsfunktioner som går under namnet Diaccess och som kommer att ledas av Växjö kommun. Målet med projektet är att hitta arbetssätt och utveckla processer för att accelerera digitaliseringstakten för Växjö kommuns invånare, företag och besökare.

Läs artikel

Behovsanpassad soptömning med uppkopplade sopkärl

Behovsanpassad soptömning med uppkopplade sopkärl

Många soptunnor är långtifrån fulla när de töms. Nu inleder SSAM ett projekt kring behovsanpassad tömning i samarbete med Växjöbostäder, Suez och Wexnet. 400 sopkärl runt om i staden ska med trådlösa sensorer meddela när de börjar bli fulla och alltså behöver tömmas.

Läs artikel