Samarbeten

Samarbeten är en nyckel till framgång där vi tillsammans skapar innovativa lösningar och utvecklar och digitaliserar vårt samhälle. Här samlar vi pågående projekt och samarbeten i Kronoberg.

Satsning för att hjälpa småföretagare att utvecklas med IoT-teknik

Satsning för att hjälpa småföretagare att utvecklas med IoT-teknik

Tillsammans med Linnéuniversitet och Kalmar Energi deltar Wexnet i en storsatsning som vill ge små och medelstora företag i Kronobergs och Kalmar län ökad kunskap om möjligheterna med Internet of Things (IoT). Genom att testa och utveckla nya idéer och produkter kan företag effektivisera sin verksamhet och skapa nya affärsmodeller.

Läs mer

Smarta och hållbara Bäckaslöv

Smarta och hållbara Bäckaslöv

Den nya stadsdelen Bäckaslöv i Växjö håller på att växa fram. Tanken är att den ska bli smart och hållbar. – Man måste ha modet att skapa nytt. Bäckaslöv är en vacker plats som ligger centralt i Växjö, men samtidigt mitt i naturen. Inom Skanska är detta ett innovationsprojekt som vi satsar extra på. Syftet är att vi ska lära oss och ta med oss kunskap till andra projekt, säger Emma Hulth, huvudprojektledare hos Skanska.

Tingsryd tar steget in i framtiden

Tingsryd tar steget in i framtiden

När det kommer till ny teknik är Tingsryd på hugget. Under våren skapade kommunen ett smart sensornät. – Alla drar åt samma håll, därför går det snabbt att få avancerade tekniska lösningar på plats, säger Billy Rosander som är utvecklingsledare på kommunen.

Läs artikel

Crossways – datautbyte för framtidens smarta städer

Crossways – datautbyte för framtidens smarta städer

Forskaren Senadin Alisic är involverad i projektet Crossways som utvecklar det nya digitala och hållbara bostadsområdet Bäckaslöv i Växjö. Framtidens smarta städer baseras på att data samlas in, förädlas och delas. Med uppgifterna kan man skapa effektiva lösningar som ger medborgare högre livskvalitet och minskar samhällets kostnader. Det handlar till exempel om energiförbrukning, människors hälsa, miljö och sophantering.

Läs artikel

Projekt Diaccess - för smarta digitala samhällsfunktioner

Projekt Diaccess - för smarta digitala samhällsfunktioner

Wexnet deltar i ett prestigefullt EU-projekt för smarta samhällsfunktioner som går under namnet Diaccess. Wexnet har primärt två roller. Den ena är att etablera en dataplattform som kan ses som hjärtat i den smarta staden. Den andra är en tjänst i det digitala labbet som både ska hjälpa till med att utveckla digitala piloter/prototyper och arbeta med data.

Läs artikel

Behovsanpassad soptömning med uppkopplade sopkärl

Behovsanpassad soptömning med uppkopplade sopkärl

Wexnet har tillsammans med SSAM, Bintel och Växjöbostäder utvecklat en tekniksmart metod för att behovsanpassa soptömning med hjälp av uppkopplade sensorer. Istället för att tömma sopkärl med fasta intervall blir sopbilarna aviserade om när det är dags för tömning.

Läs artikel