Växjö kommun uppnår bredbandsmålet för 2025 redan nu

Växjö kommun uppnår bredbandsmålet för 2025 redan nu

98,7 procent av hushållen i Växjö kommun har nu tillgång eller närhet till bredbandstäckning om minst 1 Gbit/s. Det betyder att regeringens bredbandsmål om 98 procent bredbandstäckning till år 2025 är uppnått. Genomsnittet för Wexnets fyra ägarkommuner ligger på 97,4 procent.

Läs mer

Frukostföreläsning den 21 mars: Smart energi- och resursoptimering med IoT

Frukostföreläsning den 21 mars: Smart energi- och resursoptimering med IoT

Vad behöver vi göra för att få livskraftiga företag i en framtid med höga
förväntningar på att vi gör det bästa med de resurser vi har?
Under vår träff berättar vi om förutsättningar och möjlighetermed en digital energi- och resursoptimering.

Läs mer och anmäl dig

Smarta sensorer i gatubrunnar gör stor nytta

Smarta sensorer i gatubrunnar gör stor nytta

Tidigare behövde Tingsryds kommuns VA-tekniker alltid åka ut och kontrollera att gatubrunnar inte svämmade över när det regnade. Numera övervakas utvalda gatubrunnar på distans med hjälp av smarta sensorer. På så sätt behöver VA-teknikerna  inte åka ut och kontrollera brunnarna lika ofta.

Läs mer

Inbjudan till en dag på temat: Hur kan IoT hjälpa oss till en bättre värld?

Inbjudan till en dag på temat: Hur kan IoT hjälpa oss till en bättre värld?

Internet of Things (IoT) har potential att revolutionera hur vi lever och arbetar och kan spela en stor roll för att främja hållbarhet och ta itu med globala utmaningar som klimatförändringar. Nu bjuder vi in företag till en förmiddag full av inspiration kring hur vi skapar en hållbar framtid med hjälp av tekniken.

Läs mer

Fortsatt satsning på att stärka mindre företag med hjälp av IoT

Fortsatt satsning på att stärka mindre företag med hjälp av IoT

Wexnet kommer att delta i ett nytt projekt som satsar på att utveckla ett ekosystem för Internet of Things (IoT) i Linnéregionen. Det nya projektet är en fortsättning på den tidigare satsningen IoT Lab för SMF, där Wexnet också deltog.

Läs mer

Fiber främjar företagandet

Fiber främjar företagandet

Wexnet levererar en öppen fiberinfrastruktur till nästan alla hem och företag i Växjö, Alvesta, Lessebo och Tingsryd. Fiber är en förutsättning för att leva en uppkopplad vardag, att smarta städer växer fram och att företag har rätt förutsättningar i ett digitaliserat samhälle.

Läs mer

Full pott för Wexnet – fiber till ytterligare 500 hushåll på landsbygden

Full pott för Wexnet – fiber till ytterligare 500 hushåll på landsbygden

Wexnet tilldelas 11,7 miljoner kronor i stöd för att bygga ut bredband på landsbygden. Det står klart när Post-och telestyrelsen, PTS, nu tagit beslut om vilka aktörer som får del av Bredbandsstödet 2022. Wexnet får därmed pengar för samtliga projekt man sökt stöd för.

 

Läs mer

PM & Vänner har fått full koll på matsvinnet

PM & Vänner har fått full koll på matsvinnet

Matsvinn är ett stort problem i restaurangbranschen. Före pandemin hade PM & Vänner gjort ett försök att få bättre överblick av svinnet genom att väga allt som kastades. Resultatet dokumenterades på papper, viket var opraktiskt samtidigt som det lätt blev fel.

Läs mer

Betala hållbart med Kivra

Betala hållbart med Kivra

För att underlätta betalningen för dig som kund och för att erbjuda hållbara betalsätt så är vi från och med november månad anslutna till Kivra.

Kivra är en digital brevlåda som samlar dina fakturor från anslutna företag och myndigheter på ett och samma ställe. Det är gratis, säkert och dessutom riktigt bra för miljön!

Läs mer

Linnéuniversitetet och Wexnet håller i inspirationsdag om IoT

Linnéuniversitetet och Wexnet håller i inspirationsdag om IoT

Läs mer

5 viktiga händelser 2021

5 viktiga händelser 2021

Läs mer

Fiberutbyggnaden i Ingelstad och Vislanda klart

Fiberutbyggnaden i Ingelstad och Vislanda klart

Ännu en milstolpe är nådd, och sedan oktober har även Ingelstad och Vislanda tätorter fått fiber utbyggt av Wexnet. Det innebär att samtliga fastigheter numera har tillgång eller absolut närhet till bredband med hastigheten 1000Mbit/s, via Wexnet öppna stadsnät.

Läs mer

Har ditt företag nytta av sensorer?

Har ditt företag nytta av sensorer?

Nu kan du som är småföretagare ta hjälp av Linnéuniversitetets projekt IoT-lab för att koppla upp företagets saker till internet. Labbet hjälper både till med bra idéer och programmering.
– Vi talar ofta om smarta städer men projektet gäller alla företag, även landsbygdsföretag inom skogsnäringen, jordbruket och djurhållningen, säger Pär Gustavsson, kundansvarig på Wexnet.

Läs mer

Pilotprojekt visar badtemperaturen på fyra badplatser i Tingsryds kommun

Pilotprojekt visar badtemperaturen på fyra badplatser i Tingsryds kommun

I samarbete med Wexnet kan Tingsryds kommun erbjuda sina invånare och besökare en ny tjänst som visar färska rapporter om badtemperatur på fyra olika badplatser i kommunen. Tjänsten genomförs som ett pilotprojekt under sommaren 2021 och nås direkt via www.tingsryd.se/bada och appen Temperaturkollen.

Läs mer

Nationellt bredbandsmål nu uppnått i Wexnets fyra ägarkommuner

Nationellt bredbandsmål nu uppnått i Wexnets fyra ägarkommuner

Utbyggnaden av fiber går raskt framåt i Wexnets fyra verksamhetskommuner. 95 procent av alla hushåll och företag i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö, har nu tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. Därmed är regeringens nationella bredbandsmål för 2020 uppnått.

Läs mer

De bygger den smarta staden

De bygger den smarta staden

Den nya stadsdelen Bäckaslöv i Växjö håller på att växa fram. Tanken är att den ska bli smart och hållbar. – Jag tror vi har något stort på gång, säger Emma Hulth, som är huvudprojektledare hos Skanska.

Läs mer