Pressmeddelanden och nyheter

Fiberutbyggnaden i Ingelstad och Vislanda klart

Fiberutbyggnaden i Ingelstad och Vislanda klart

Ännu en milstolpe är nådd, och sedan oktober har även Ingelstad och Vislanda tätorter fått fiber utbyggt av Wexnet. Det innebär att samtliga fastigheter numera har tillgång eller absolut närhet till bredband med hastigheten 1000Mbit/s, via Wexnet öppna stadsnät.

Läs mer

Har ditt företag nytta av sensorer?

Har ditt företag nytta av sensorer?

Nu kan du som är småföretagare ta hjälp av Linnéuniversitetets projekt IoT-lab för att koppla upp företagets saker till internet. Labbet hjälper både till med bra idéer och programmering.

– Vi talar ofta om smarta städer men projektet gäller alla företag, även landsbygdsföretag inom skogsnäringen, jordbruket och djurhållningen, säger Håkan Halléhn, kundansvarig på Wexnet.

Läs mer

Pilotprojekt visar badtemperaturen på fyra badplatser i Tingsryds kommun

Pilotprojekt visar badtemperaturen på fyra badplatser i Tingsryds kommun

I samarbete med Wexnet kan Tingsryds kommun erbjuda sina invånare och besökare en ny tjänst som visar färska rapporter om badtemperatur på fyra olika badplatser i kommunen. Tjänsten genomförs som ett pilotprojekt under sommaren 2021 och nås direkt via www.tingsryd.se/bada och appen Temperaturkollen.

Läs mer

Nationellt bredbandsmål nu uppnått i Wexnets fyra ägarkommuner

Nationellt bredbandsmål nu uppnått i Wexnets fyra ägarkommuner

Utbyggnaden av fiber går raskt framåt i Wexnets fyra verksamhetskommuner. 95 procent av alla hushåll och företag i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö, har nu tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. Därmed är regeringens nationella bredbandsmål för 2020 uppnått.

Läs mer

Växjö kommun och Wexnet vill bygga ut 5G i nya området Bäckaslöv

Växjö kommun och Wexnet vill bygga ut 5G i nya området Bäckaslöv

Arbetet med nya området Bäckaslöv i Växjö pågår för fullt. Nu vill Växjö kommun och Wexnet även bygga ut en infrastruktur för 5G i området. Förslaget, som ska upp i kommunstyrelsen den 2 mars, innebär att ta fram en strategi för hur infrastrukturen för 5G ska byggas ut.

Läs mer

Tingsryds kommun och Wexnet satsar på Smart sensornät

Tingsryds kommun och Wexnet satsar på Smart sensornät

Nu satsar Tingsryds kommun och Wexnet tillsammans på smart sensornät i hela kommunen. Det innebär att kommunen blir en av de första landsbygdskommunerna i Sverige med en beräknad täckning av smart sensornät på över 80 procent.

Läs mer

Lessebo kommun uppnår bredbandsmålet för 2025 redan nu

Lessebo kommun uppnår bredbandsmålet för 2025 redan nu

Utbyggnaden av fiber går raskt framåt i Lessebo kommun. 98 procent av alla hushåll och företag har nu tillgång eller närhet till bredband med minst 1 000 Mbit/s. Därmed är regeringens bredbandsmål uppnått, fem år före utsatt tid.

Läs mer

Försiktighetsåtgärder på grund av Coronaviruset

Försiktighetsåtgärder på grund av Coronaviruset

Vi värnar om våra medarbetare och om dig som kund. Därför har vi beslutat om ett antal försiktighetsåtgärder i syfte att minimera smittrisken av coronaviruset.

Läs mer

Modernisering av datorhall

Modernisering av datorhall

Vi är en del av Växjö Energikoncernen som sedan december 2019 har uppnått målet om 100 procent fossilfri verksamhet. Detta som första energi- och kommunikationsbolag i hela Sverige. Nu fortsätter vi arbetet med att ytterligare minska klimatpåverkan då vi ska modernisera vår äldsta datorhall i syfte att öka energieffektiviteten.

Läs mer

Wexnet kopplar upp sopkärl

Wexnet kopplar upp sopkärl

​Många soptunnor är långtifrån fulla när de töms. Nu inleder SSAM ett projekt kring behovsanpassad tömning i samarbete med Växjöbostäder, Suez och Wexnet. 400 sopkärl runt om i staden ska med trådlösa sensorer meddela när de börjar bli fulla och alltså behöver tömmas.

Läs mer

Kvalitetscertifiering Robust Fiber

Kvalitetscertifiering Robust Fiber

Vi är certifierade inom Robust Fiber som är en kvalitetscertifiering inom branschen med syfte att säkerställa att branschaktörer har kunskap att leverera ett fibernät som är robust, driftsäkert och kostnadseffektivt anlagd.

Läs mer

Wexnet deltar i mångmiljonprojekt för att utveckla smarta samhällsfunktioner

Wexnet deltar i mångmiljonprojekt för att utveckla smarta samhällsfunktioner

Wexnet deltar i ett prestigefullt EU-projekt för smarta samhällsfunktioner som går under namnet Diaccess och som kommer att ledas av Växjö kommun. Målet med projektet är att hitta arbetssätt och utveckla processer för att accelerera digitaliseringstakten för Växjö kommuns invånare, företag och besökare.

Läs mer

 Byte av elmätare ger kort avbrott i bredbandsanslutningen

Byte av elmätare ger kort avbrott i bredbandsanslutningen

Under 2019 – 2024 kommer vi byta ut 36 000 elmätare inom Växjö Energi Elnäts nätområde. Bytet av elmätare medför ett kortare strömavbrott och därmed även avbrott i bredbandsanslutningen under tiden som mätaren byts.

Läs mer

Nu blir Växjö smart

Nu blir Växjö smart

Om du fick drömma, vad skulle du då vilja koppla upp med trådlösa sensorer i Växjö? Parkeringsplatser, lägenheter, livbojar eller varför inte uppkopplade sopkärl? Du behöver inte drömma längre – allt detta är nu möjligt när Wexnet lanserar smart sensornät.

Läs mer

Återvunnen plast ger stora miljövinster för Wexnet

Återvunnen plast ger stora miljövinster för Wexnet

Vid fiberutbyggnaden i Asa testar nu Wexnet unika kopplingsbrunnar i 100 procent återvunnen plast. Brunnarna som tillverkas av ett Växjöföretag sparar drygt 52 liter råolja per enhet jämfört med kopplingsbrunnar i nytillverkad plast.

Läs mer

Snart kan Internet of Things vara verklighet i Växjö

Snart kan Internet of Things vara verklighet i Växjö

Allt fler saker i vår vardag blir uppkopplade – allt från hushållsapparater till trädgårdsredskap och fordon och en mängd andra saker. Inom bara några år förväntas över 20 miljarder saker vara utrustade med mätsensorer.

Läs mer

 Wexnet ansluter sig till StadshubbsAlliansen

Wexnet ansluter sig till StadshubbsAlliansen

StadshubbsAlliansen omfattar i dagsläget ett tiotal medlemmar som tillsammans erbjuder Stadshubbar i nästan tjugo kommuner. Och fler är på väg genom de stadsnät som tecknat avsiktsförklaring om att etablera regionala Stadshubbar och att ingå i StadshubbsAlliansen.

Läs mer