Driftinformation

Om inga andra driftinformationsinlägg finns publicerade har vi ingen information om större driftstörningar i vårt nät. Kontakta din tjänsteleverantör för att få hjälp med din anslutning.