Om oss

Vi bygger fiber för framtiden

Med en fiberanslutning via Wexnet är du redo för dagens och morgondagens tjänster på nätet.

Om Wexnet

Wexnet erbjuder fiber till alla typer av fastigheter, både privat och till företagskunder i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö kommun.

Tack vare vårt samhällsuppdrag kan vi engagera oss långsiktigt. Dessutom har vi kunskapen och tekniken som krävs för att utföra uppdraget fullt ut. Vi siktar högt – målet är att nära 100 procent av alla hushåll och företag i vår region ska ha möjlighet till fiber.

Årsredovisning

Läs Wexnets årsredovisning för 2020

Upphandlingar

Klicka på länken nedan för att ta del av aktuella upphandlingar för Wexnet. På sidan kan du söka och göra olika urval och lämna anbud.

Aktuella upphandlingar för Wexnet

Nyheter

Växjö kommun och Wexnet vill bygga ut 5G i nya området Bäckaslöv

Växjö kommun och Wexnet vill bygga ut 5G i nya området Bäckaslöv

Arbetet med nya området Bäckaslöv i Växjö pågår för fullt. Nu vill Växjö kommun och Wexnet även bygga ut en infrastruktur för 5G i området. Förslaget, som ska upp i kommunstyrelsen den 2 mars, innebär att ta fram en strategi för hur infrastrukturen för 5G ska byggas ut.

Läs mer

Tingsryds kommun och Wexnet satsar på Smart sensornät

Tingsryds kommun och Wexnet satsar på Smart sensornät

Nu satsar Tingsryds kommun och Wexnet tillsammans på smart sensornät i hela kommunen. Det innebär att kommunen blir en av de första landsbygdskommunerna i Sverige med en beräknad täckning av smart sensornät på över 80 procent.

Läs mer

Lessebo kommun uppnår bredbandsmålet för 2025 redan nu

Lessebo kommun uppnår bredbandsmålet för 2025 redan nu

Utbyggnaden av fiber går raskt framåt i Lessebo kommun. 98 procent av alla hushåll och företag har nu tillgång eller närhet till bredband med minst 1 000 Mbit/s. Därmed är regeringens bredbandsmål uppnått, fem år före utsatt tid.

Läs mer

Försiktighetsåtgärder på grund av Coronaviruset

Försiktighetsåtgärder på grund av Coronaviruset

Vi värnar om våra medarbetare och om dig som kund. Därför har vi beslutat om ett antal försiktighetsåtgärder i syfte att minimera smittrisken av coronaviruset.

Läs mer

Modernisering av datorhall

Modernisering av datorhall

Vi är en del av Växjö Energikoncernen som sedan december 2019 har uppnått målet om 100 procent fossilfri verksamhet. Detta som första energi- och kommunikationsbolag i hela Sverige. Nu fortsätter vi arbetet med att ytterligare minska klimatpåverkan då vi ska modernisera vår äldsta datorhall i syfte att öka energieffektiviteten.

Läs mer

Wexnet kopplar upp sopkärl

Wexnet kopplar upp sopkärl

​Många soptunnor är långtifrån fulla när de töms. Nu inleder SSAM ett projekt kring behovsanpassad tömning i samarbete med Växjöbostäder, Suez och Wexnet. 400 sopkärl runt om i staden ska med trådlösa sensorer meddela när de börjar bli fulla och alltså behöver tömmas.

Läs mer

Kvalitetscertifiering Robust Fiber

Kvalitetscertifiering Robust Fiber

Vi är certifierade inom Robust Fiber som är en kvalitetscertifiering inom branschen med syfte att säkerställa att branschaktörer har kunskap att leverera ett fibernät som är robust, driftsäkert och kostnadseffektivt anlagd.

Läs mer

Wexnet deltar i mångmiljonprojekt för att utveckla smarta samhällsfunktioner

Wexnet deltar i mångmiljonprojekt för att utveckla smarta samhällsfunktioner

Wexnet kommer att delta i ett prestigefullt EU-projekt för smarta samhällsfunktioner som går under namnet DIACCESS och som kommer att ledas av Växjö kommun. Målet med projektet är att genom smart och hållbar digitalisering öka livskvaliteten för Växjö kommuns invånare, företag och besökare.

Läs mer

Byte av elmätare ger kort avbrott i bredbandsanslutningen

Byte av elmätare ger kort avbrott i bredbandsanslutningen

Under 2019 – 2024 kommer vi byta ut 36 000 elmätare inom Växjö Energi Elnäts nätområde. Bytet av elmätare medför ett kortare strömavbrott och därmed även avbrott i bredbandsanslutningen under tiden som mätaren byts.

Läs mer

Nu blir Växjö smart

Nu blir Växjö smart

Om du fick drömma, vad skulle du då vilja koppla upp med trådlösa sensorer i Växjö? Parkeringsplatser, lägenheter, livbojar eller varför inte uppkopplade sopkärl? Du behöver inte drömma längre – allt detta är nu möjligt när Wexnet lanserar smart sensornät.

Läs mer

Återvunnen plast ger stora miljövinster för Wexnet

Återvunnen plast ger stora miljövinster för Wexnet

Vid fiberutbyggnaden i Asa testar nu Wexnet unika kopplingsbrunnar i 100 procent återvunnen plast. Brunnarna som tillverkas av ett Växjöföretag sparar drygt 52 liter råolja per enhet jämfört med kopplingsbrunnar i nytillverkad plast.

Läs mer

Snart kan Internet of Things vara verklighet i Växjö

Snart kan Internet of Things vara verklighet i Växjö

Allt fler saker i vår vardag blir uppkopplade – allt från hushållsapparater till trädgårdsredskap och fordon och en mängd andra saker. Inom bara några år förväntas över 20 miljarder saker vara utrustade med mätsensorer.

Läs mer

Wexnet ansluter sig till StadshubbsAlliansen

Wexnet ansluter sig till StadshubbsAlliansen

StadshubbsAlliansen omfattar i dagsläget ett tiotal medlemmar som tillsammans erbjuder Stadshubbar i nästan tjugo kommuner. Och fler är på väg genom de stadsnät som tecknat avsiktsförklaring om att etablera regionala Stadshubbar och att ingå i StadshubbsAlliansen.

Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen

Vi är medlemmar i Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf som  är en oberoende bransch- och intresseorganisation för Sveriges stadsnät.

Svenska Stadsnätsföreningen

Sydlänk

Sydlänk

Vi ingår i samarbetet Sydlänk. Genom att åtta stadsnät i södra Sverige kopplats ihop möjliggörs det för företag att inte bara kommunicera inom ett stadsnät utan även mellan stadsnäten.

Sydlänk