Miljöpolicy

Tillsammans med Växjö Energikoncernen innebär vår miljöpolicy att vi ska erbjuda miljöanpassade produkter av hög kvalitet inom energi- och bredbandsområdet och agera på ett sätt som främjar vår miljö, skapa hållbar utveckling i Växjöregionen och affärsmässig samhällsnytta.

Vi strävar efter att vårt miljöengagemang och ansvarstagande ska inspirera fler till handling. Genom att ständigt förbättra vår verksamhet och våra erbjudanden kan vi bidra till en hållbar framtid för nuvarande och kommande generationer.

Miljöarbetet ska genomsyra hela organisationen och vara en naturlig del i det dagliga arbetet. 

Vi arbetar för ett hållbart samhälle genom att:

  • Optimera vår resurs- och energianvändning.
  • Begränsa våra utsläpp till luft, mark och vatten.
  • Väga in miljöfrågor vid alla typer av beslut.
  • Hjälpa våra kunder att göra klimat- och miljösmarta val.
  • Öka våra medarbetares kunskap, engagemang och delaktighet i miljöfrågor