Historia

Från 1995 till idag. Här berättar vi om viktiga milstolpar för vårt stadsnät.

1995
Växjö Energi bygger sitt första fibernät. Under slutet av 1990-talet utforskas mark för fiber. Bland annat antas en kommunal IT-policy och Växjö högskola samt gymnasieskolor ansluter till nätet.

1997
Växjö Energis styrelse tar beslut att satsa fullt ut på ett operatörsoberoende stadsnät, nuvarande Wexnet grundas.

1998
Linnéuniversitetet, gymnasieskolor och de första företagskunderna ansluts.

1999
Utbyggnad påbörjas till Växjö kommuns lägenheter och övriga skolor.

2000
Öppna stadsnätet når de första kransorterna i Växjö.

2001
Operatörshotellet i Växjö i drift. Därefter vidgas täckningsområdet och Uppvidinge får fiber. Därefter går arbetet snabbt framåt.

2003
Alvesta Energi och Växjö Energi bildar ett gemensamt bolag med uppdrag att bygga kommunalt fibernät i Alvesta och Växjö.

2006
Hela allmännyttan i Växjö är ansluten. Byanät etableras på landsbygden. 

2013
Växjö Energi AB, Alvesta Elnät AB, Tingsryds Energi AB och AB Lessebo Fastigheter bildar ett gemensamt regionalt bolag – Wexnet AB.

2014
Sydlänk bildas, Wexnet är en av medlemmarna.

2018
Wexnet har nu fler än 30 000 kunder.

2019
Vi lanserar ett smart sensornät.

2021
95 procent av alla hushåll och företag i ägarkommunerna har tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s.

2022

Wexnet firar 25-årsjubiléum och har nu fler än 40 500 kunder. Med fiber är du del av något större!