Historia

Från 1995 till idag. Här berättar vi om viktiga milstolpar för vårt stadsnät.

1995
Växjö Energi bygger sitt första fibernät. Under slutet av 1990-talet utforskas mark för fiber. Bland annat antas en kommunal IT-policy och Växjö högskola samt gymnasieskolor ansluter till nätet.

1997
Växjö Energis styrelse tar beslut att satsa fullt ut på ett operatörsoberoende stadsnät, nuvarande Wexnet grundas.

1999
Utbyggnaden av fiber till Växjö kommuns lägenheter och skolor påbörjas.

2001
Operatörshotellet i Växjö i drift. Året därefter vidgas täckningsområdet och Uppvidinge får fiber. Därefter går arbetet snabbt framåt.

2003
Alvesta Energi och Växjö Energi bildar ett gemensamt bolag med uppdrag att bygga kommunalt fibernät i Alvesta och Växjö.

2006
Hela allmännyttan i Växjö är ansluten.

2013
Växjö Energi AB, Alvesta Elnät AB, Tingsryds Energi AB och AB Lessebo Fastigheter bildar ett gemensamt regionalt bolag – Wexnet AB.

2019
Wexnet lanserar smart sensornät som med hjälp av trådlösa sensorer hjälper verksamheter effektiviseras och skapar besparingsmöjligheter.

2021
95 procent av alla hushåll och företag i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö har nu tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. Regeringens nationella bredbandsmål för 2020 uppnått.