Kapacitet

Kapacitet är en punkt-till-punktförbindelse som knyter samman fastigheter, kontor och verksamheters lokala nätverk. Att hyra kapacitet passar företag och organisationer med verksamhet på flera platser.

Så fungerar kapacitet

Olika enheters lokala nätverk (LAN) binds samman inom verksamheten. På så sätt kan ditt företags tekniska utrustning och internettjänst placeras på en plats, men ändå användas från andra håll. Tillgängligheten och säkerheten blir hög eftersom datatrafiken går mellan platserna utan att gå ut på internet.

Du hyr kapacitet med den hastighet och servicenivå du önskar. Välj förbindelse i hastigheterna 10, 100, 250, 500 eller 1000 Mbit/s. Vi levererar en säker och övervakad förbindelse utifrån era önskemål.

Vi använder CESAR2 som ger operatörer åtkomst till vårt stadsnäts lokala accesser. Mer information om CESAR2

Detta ingår

Kapacitet

Sammankopplad<br> utrustning</br>

Sammankopplad
utrustning

Bind ihop olika enheters lokala nätverk mellan två eller flera punkter

Övervakad kapacitet<br> med olika hastigheter </br>

Övervakad kapacitet
med olika hastigheter

Förbindelsen är säker och övervakad. Vi erbjuder förbindelser med 10, 100, 250, 500 eller 1000 Mbit/s

Överlämning i<br>gränssnitt</br>

Överlämning i
gränssnitt

Vår överlämning sker i Koppar RJ45, Fiberpar SM/MM eller Singelfiber SM

Olika servicenivåer

Olika servicenivåer

Vi erbjuder servicenivå 0-2 som innehåller tid för felsökning, felavhjälpning och tillgänglighet. Priser varierar beroende på nivå

Servicenivåer

Servicenivåer

Servicenivå 2 1 0
Tidsomfång: 24/7 24/7 Mån-fre 8-17
Felsökning påbörjas: inom 4 h inom 4 h inom 4 h
Avhjälpt: inom 8 h inom 24 h inom 12 h vardagar 8-17
Tillgänglighet: 99,9 % hos kund 99,7 % hos kund 99,5 % hos kund
Pris: 1 500 kr/mån 750 kr/mån

Fiberförbindelser i södra Sverige med Sydlänk

Fiberförbindelser i södra Sverige med Sydlänk

Sydlänk erbjuder fiberförbindelser i södra Sverige på ett smidigt och tryggt sätt. Bakom Sydlänk står lokala och starka stadsnät som tillsammans verkar i fem regioner. Hyr du kapacitet från Wexnet har du möjlighet att knyta samman ditt företag med enheter som finns i Sydlänks område.

Om Sydlänk

Börja med en intresseanmälan

Börja med en intresseanmälan

Är du intresserad av en kapacitetstjänst till ditt företag, skicka en intresseanmälan så ser vi över bästa lösningen för dig.

Skicka intresseanmälan

Om Wexnet

Vi erbjuder fiber till alla typer av fastigheter i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö kommun. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra produkter och tjänster för att stötta våra kunders behov och accelerera den digitala omställningen.

Läs mer om Wexnet