Sydlänk

Sydlänk erbjuder fiberförbindelser i södra Sverige på ett smidigt och tryggt sätt. Bakom Sydlänk står idag nio lokala och starka stadsnät som tillsammans täcker drygt 33 kommuner.

En kontakt för alla tjänster

Genom nära samverkan med övriga stadsnät i södra Sverige är målet att vara heltäckande i hela regionen. Kunden behöver bara en kontakt för alla fiberbaserade tjänster. Genom samarbeten med andra regionsöverskridande fiberleverantörer får kunder smidig tillgång till fiberförbindelser i hela landet.

Sydlänk erbjuder kostnadseffektiva förbindelser som bygger nya affärsmöjligheter för dig och dina kunder. Tjänsterna lever upp till marknadens högt ställda krav och passar allt från företag till operatörer. Tack vare vår lokala närvaro kan vi erbjuda dig hög service och en självklar lokalkännedom.

Stadsnät som ingår i Sydlänk

  • Wexnet
  • Affärsverken i Karlskrona
  • Bjäre Kraft Bredband
  • C4 Elnät
  • Jönköping Energi
  • Kraftringen
  • Ljungby Energi
  • Värnamo Energi
  • Pingday

Mer information om Sydlänk på Sydlänks webbplats.