Kvalitetspolicy

Växjö Energi ska, genom att erbjuda miljöanpassade produkter av hög kvalitet inom energi- och bredbandsområdet, skapa hållbar utveckling i Växjöregionen och affärsmässig samhällsnytta. Genom att ständigt förbättra vår verksamhet och våra erbjudanden kan vi bidra till en hållbar framtid för nuvarande och kommande generationer.

Våra fem kärnvärden; Respektera, Närvara, Utmana, Agera och Samverka, fungerar som vår ledstjärna och visar hur vi vill vara och agera gentemot varandra, våra kunder och samarbetspartners för att framgångsrikt klara vårt uppdrag. Genom ständig utveckling skapar vi en grund för en bättre framtid.

Kvalitetsarbetet ska genomsyra hela organisationen och vara en naturlig del i det dagliga arbetet.

Vi arbetar för att skapa värde genom att:

  • Utveckla och tillhandahålla hållbar, efterfrågad, värdefull och väl fungerande infrastruktur med tillhörande tjänster och högsta tillgänglighet.
  • Uppnå positiv igenkänning hos våra kunder genom ett starkt varumärke.
  • Vara en motor i Växjös arbete med hållbar utveckling.
  • Utveckla vår verksamhet på ett sätt som gör oss till en attraktiv arbetsgivare med goda anställningsvillkor och en trygg och säker arbetsplats.
  • Utveckla och upprätthålla goda arbetsförhållanden med effektiva och allt igenom värdeskapande arbetsflöden.
  • Utveckla vårt ledningssystem genom ett kund- och processorienterat arbetssätt med operativ styrning och ett strukturerat förbättringsarbete.