Flyttanmälan

Flytt till bostad med fiber från Wexnet

Flyttar du från en bostad där du har våra tjänster till en annan bostad som också är ansluten till Wexnet behöver du inte säga upp dina tjänster i förväg. Här hittar du instruktioner för hur du genomför din flytt.

Flytt till bostad utan fiber från Wexnet – uppsägning

Om du flyttar till en bostad som inte är ansluten till Wexnet behöver du säga upp ditt bredband både hos oss och hos din tjänsteleverantör. Kontakta kundcenter på telefon 0470-70 33 33 eller via e-post kundcenter@wexnet.se för att säga upp ditt abonnemang.  

Kom igång med din fiberanslutning

Kom igång med din fiberanslutning

Vi hjälper dig att komma igång med din anslutning i din nya bostad.

Kom igång