Goda samarbeten

Vi samarbetar med flera aktörer i samhället för att kunna bidra till en hållbar utveckling i vår region och för att erbjuda våra kunder ett robust och framtidssäkrat fibernät.

Fortsatt satsning på att stärka mindre företag med hjälp av IoT

Fortsatt satsning på att stärka mindre företag med hjälp av IoT

Wexnet kommer att delta i ett nytt projekt som satsar på att utveckla ett ekosystem för Internet of Things (IoT) i Linnéregionen. Det nya projektet är en fortsättning på den tidigare satsningen IoT Lab för SMF*, där Wexnet också deltog. Projektet finansieras med 13,7 miljoner kronor från Tillväxtverket, Region Kalmar och Region Kronoberg. 

Läs mer

Sydsvenska DigIT Hub Sweden som Wexnet och Växjö Energi är en del av har utsetts till Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH).

Om EDIH

Satsning för att hjälpa småföretagare att utvecklas med IoT-teknik

Satsning för att hjälpa småföretagare att utvecklas med IoT-teknik

Tillsammans med Linnéuniversitet och Kalmar Energi deltar Wexnet i en storsatsning som vill ge små och medelstora företag i Kronobergs och Kalmar län ökad kunskap om möjligheterna med Internet of Things (IoT). Genom att testa och utveckla nya idéer och produkter kan företag effektivisera sin verksamhet och skapa nya affärsmodeller.

Om IoT-satsningen

Tillgång till hållbar och framtidssäker fiber i södra Sverige

Tillgång till hållbar och framtidssäker fiber i södra Sverige

Sydlänk erbjuder fiberförbindelser i södra Sverige på ett enkelt och tryggt sätt. Bakom Sydlänk står idag nio lokala och starka stadsnät som tillsammans täcker 17 kommuner. Genom nära samverkan med övriga stadsnät i södra Sverige är målet att vara heltäckande i hela regionen. Med en enda kontakt når kunderna fiberförbindelser i hela södra Sverige.

Om Sydlänk

 IoT med Stadshubbsalliansen

IoT med Stadshubbsalliansen

Genom medlemskap i StadshubbsAlliansen driver vi ett trådlöst nätverk för IoT i Alvesta, Tingsryd, Lessebo och Växjö. Vi använder tekniken LoRaWAN som är ett energieffektivt alternativ till traditionella mobilnät.

Om Stadshubben

Tingsryd tar steget in i framtiden

Tingsryd tar steget in i framtiden

När det kommer till ny teknik är Tingsryd på hugget. Under 2021 skapade kommunen ett smart sensornät. – Alla drar åt samma håll, därför går det snabbt att få avancerade tekniska lösningar på plats, säger Billy Rosander som är utvecklingsledare på kommunen.

Tingsryd och IoT