Goda samarbeten

Vi samarbetar med flera aktörer i samhället för att kunna bidra till en hållbar utveckling i vår region och för att erbjuda våra kunder ett robust och framtidssäkrat fibernät.

Sydsvenska DigIT Hub Sweden som Wexnet och Växjö Energi är en del av har utsetts till Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH).

Om EDIH

Satsning för att hjälpa småföretagare att utvecklas med IoT-teknik

Satsning för att hjälpa småföretagare att utvecklas med IoT-teknik

Tillsammans med Linnéuniversitet och Kalmar Energi deltar Wexnet i en storsatsning som vill ge små och medelstora företag i Kronobergs och Kalmar län ökad kunskap om möjligheterna med Internet of Things (IoT). Genom att testa och utveckla nya idéer och produkter kan företag effektivisera sin verksamhet och skapa nya affärsmodeller.

Om IoT-satsningen

Projekt Diaccess - för smarta digitala samhällsfunktioner

Projekt Diaccess - för smarta digitala samhällsfunktioner

Wexnet deltar i ett prestigefullt EU-projekt för smarta samhällsfunktioner som går under namnet Diaccess. Wexnet har primärt två roller. Den ena är att etablera en dataplattform som kan ses som hjärtat i den smarta staden. Den andra är en tjänst i det digitala labbet som både ska hjälpa till med att utveckla digitala piloter/prototyper och arbeta med data.

 

Om Diaccess

Tillgång till hållbar och framtidssäker fiber i södra Sverige

Tillgång till hållbar och framtidssäker fiber i södra Sverige

Sydlänk erbjuder fiberförbindelser i södra Sverige på ett enkelt och tryggt sätt. Bakom Sydlänk står idag nio lokala och starka stadsnät som tillsammans täcker 17 kommuner. Genom nära samverkan med övriga stadsnät i södra Sverige är målet att vara heltäckande i hela regionen. Med en enda kontakt når kunderna fiberförbindelser i hela södra Sverige.

Om Sydlänk

 IoT med Stadshubbsalliansen

IoT med Stadshubbsalliansen

Genom medlemskap i StadshubbsAlliansen driver vi ett trådlöst nätverk för IoT i Alvesta, Tingsryd, Lessebo och Växjö. Vi använder tekniken LoRaWAN som är ett energieffektivt alternativ till traditionella mobilnät.

Om Stadshubben

Crossways – datautbyte för framtidens smarta städer

Crossways – datautbyte för framtidens smarta städer

Forskaren Senadin Alisic är involverad i projektet Crossways som utvecklar det nya digitala och hållbara bostadsområdet Bäckaslöv i Växjö. Framtidens smarta städer baseras på att data samlas in, förädlas och delas. Med uppgifterna kan man skapa effektiva lösningar som ger medborgare högre livskvalitet och minskar samhällets kostnader. Det handlar till exempel om energiförbrukning, människors hälsa, miljö och sophantering.

Om smarta staden

Tingsryd tar steget in i framtiden

Tingsryd tar steget in i framtiden

När det kommer till ny teknik är Tingsryd på hugget. Under 2021 skapade kommunen ett smart sensornät. – Alla drar åt samma håll, därför går det snabbt att få avancerade tekniska lösningar på plats, säger Billy Rosander som är utvecklingsledare på kommunen.

Tingsryd och IoT

Projekt READY - för effektivare energianvändning i städer

Projekt READY - för effektivare energianvändning i städer

Vi har deltagit i det EU-finansierade projektet READY, tillsammans med partners i Växjö, Århus, Paris, Wien och Kaunas. Projektet syftade till att få fram lösningar för effektivare energianvändning i städer, där Wexnet var ansvariga för två spännande delprojekt.

Om projekt READY