Tingsryd tar steget in i framtiden

När det kommer till ny teknik är Tingsryd på hugget. Under våren skapade kommunen ett smart sensornät. – Alla drar åt samma håll, därför går det snabbt att få avancerade tekniska lösningar på plats, säger Billy Rosander som är utvecklingsledare på kommunen.

 

Internet of Things (IoT) är någonting som främst förknippas med storstäder. Internationellt räknas Singapore, Amsterdam och Stockholm som framstående. Stockholm tillsatte i år en samordnare för artificiell intelligens.

Men exemplet Tingsryd visar att även landsbygdskommuner kan anamma ny digital teknik. Under våren har Wexnet hjälpt kommunen att sätta upp nio basstationer för att skapa ett smart sensornät baserat på LoRa-tekniken.
– Det jag gillar allra bäst med det smarta sensornätet är att vi direkt ser konkret nytta. Det handlar både om ekonomisk effektivisering för kommunen och fördelar för medborgarna, säger Billy Rosander som är utvecklingsledare med inriktning på digitalisering på Tingsryds kommun.

Hungrig kommun

Det var bara två år sedan han började på kommunen. Innan det hade han jobbat hela sitt liv i den privata sektorn, bland annat på IST och Visma. Men till slut ville han jobba inom offentlig sektor och mer direkt med samhällsfrågor. Nu är det medborgarna som är slutkunden.

Hans roll i kommunen är bred, han går in och jobbar operativt med att bygga digitala tjänster, han leder projekt men han har också en strategisk roll.

– Under min korta period här har jag uppfattat kommunen som hungrig. Det är en mindre kommun med korta beslutsvägar. Att vi så snabbt kommit framåt med LoRa-tekniken är ett bra exempel, säger han.

Projektet sjösattes förra sommaren när kommunen fick hjälp med att sätta upp en basstation för det smarta sensornätet i Yxnanäs, en liten ort på gränsen till Blekinge och Kalmar län. Sammanlagt 43 fastigheter fick en ny vattenmätare med en sensor inbyggd för automatisk avläsning av vattenförbrukningen.

De flesta av fastigheterna var privatpersoners villor, men även något fritidshus och några kommunala fastigheter fick en ny mätare. Syftet var att komma ifrån det mödosamma arbetet med att samla in mätuppgifter manuellt.

Smidigt projekt

När nätet var igång dröjde det inte länge innan sensoravläsningen kom till konkret nytta.

– I vintras var det en av vatteningenjörerna hos oss som upptäckte onormalt hög vattenförbrukning i en av våra fastigheter. Det var en toalett som stod och läckte. Det upptäckte han när han läste av förbrukningsdata, säger Billy Rosander.

Under våren avslutades arbetet med att bygga basen i det smarta sensornätet. Då hade nio basstationer satts upp på olika platser i kommunen. Beroende på topografin når varje station sensorer uppsatta upp till två, tre mil bort.
– Detta blir en del av Tingsryds kommuns infrastruktur, precis som fiberuppkopplingen.

– På detta sätt växer den smarta staden och smarta hus fram. Tingsryd är en kommun som är med i utvecklingen. Det tror jag både lockar nya invånare och företag hit.

Wexnets uppdrag är att förverkliga kommunens idéer. Vi har byggt infrastrukturen med basstationer och vi coachar dem i hur nätet kan användas. Tillsammans med näringslivskontoret har vi haft en digital workshop med kommunens företagare.

Skräddarsydd datahantering

För Tingsryd är detta etapp ett i något som kommer att bli ännu mer användbart kommande år. Än så länge är det framförallt den tekniska förvaltningen som drar nytta av sensornätet.

Information om exempelvis vattennivåer, vattenförbrukning, om vattenpumpar är funktionsdugliga, om dörrar är låsta eller inte, har nu potential att skickas digitalt till kontoret istället för att personal ska lägga tid på rondering. Det bästa av allt är att informationen läses av flera gånger varje dag.

– Vi är i ett tidigt skede. Så småningom kan kommunens företagare använda sig av detta och vi ser fram emot när våra olika förvaltningar hittar områden där de vill använda sensorerna, säger utvecklingsledaren Billy Rosander.

Tingsryds kommun ska också jobba vidare med hur informationen som fås från sensorerna kan gå rakt in i kommunens olika system, exempelvis att avläsningen av vattenmätarna går rakt in i faktureringssystemet.

– Vi vill även få notiser och larm, exempelvis om nivån på sjön Tiken stiger eller sjunker under en viss nivå. Vi vill skräddarsy hur data hanteras, så att vi inte dränks i information. Men det handlar inte om några systemskiften, så jag ser inte några större trösklar i det arbetet. Vi kommer att få till det, säger han.

Smarta sensorer skapar nya möjligheter

Smarta sensorer skapar nya möjligheter

Växjö, Alvesta, Tingsryd och Lessebo – nu kan såväl stad som landsbygd och samhällen använda vårt sensornät för att effektivisera verksamheter och arbeta mer hållbart.

Läs mer om smarta sensorer