Fortsatt satsning på att stärka mindre företag med hjälp av IoT

Wexnet kommer att delta i ett nytt projekt som satsar på att utveckla ett ekosystem för Internet of Things (IoT) i Linnéregionen. Det nya projektet är en fortsättning på den tidigare satsningen IoT Lab för SMF*, där Wexnet också deltog. Projektet finansieras med 13,7 miljoner kronor från Tillväxtverket, Region Kalmar och Region Kronoberg. 

Många små och medelstora företag i Linnéregionen börjar få upp ögonen för användningsområden där IoT kan göra skillnad. Nu får de en fantastisk chans att ta stora kliv i sin digitala utveckling med projektets hjälp. Målet är att öka kunskapen om tekniken och ge företagen möjlighet att effektivisera sina verksamheter, samtidigt som de minskar sina kostnader och  koldioxidutsläpp.

Ökad konkurrenskraft

Projektet kommer att erbjuda både kunskap och de verktyg som behövs för att ta vara på möjligheterna som IoT ger. Med hjälp av de kunskapshöjande och praktiska aktiviteterna som kommer att genomföras, är förhoppningen att företagen i regionen får en konkurrensfördel i en alltmer digitaliserad värld.

– Vi är mycket nöjda med beslutet om ytterligare finansiering och att projektet nu får en förlängning. Det finns en enorm potential för företag att stärka och utveckla sin konkurrenskraft med hjälp av IoT och beslutet ger oss en stor möjlighet att fortsatt stötta det, säger Pär Gustavsson på Wexnet. 

Vill ge insikter till företagen

Projektet riktar sig till små och medelstora företag inom olika branscher i Linnéregionen och omfattar både Kronobergs och Kalmar län. Genom affärspaketet kring affärsmodeller hoppas man även kunna ge företagen insikter om hur tekniken kan påverka deras befintliga verksamhet och möjligheter för att utveckla nya produkter och tjänster.

– Det här är ett unikt tillfälle för företagen i regionen att ta del av de senaste rönen och teknik inom IoT och få ett tillämpat stöd att utveckla sina verksamheter. Vi är övertygade om att det här kommer att bidra till ett starkare och mer innovativt näringsliv i Linnéregionen, säger projektledaren Fredrik Ahlgren vid Linnéuniversitetet.

Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Wexnet och Kalmar Energi. Starten sker i mars 2023 och kommer därefter att drivas av institutionen för datavetenskap och medieteknik, samt institutionen för organisation och entreprenörskap vid Linnéuniversitetet.