Europeisk hubb för digitalisering

EU-kommissionen har utsett DigIT Hub Sweden till en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH). Av 283 kandidater i Europa blir sydsvenska DigIT Hub Sweden en av fyra EU-finansierade hubbar som placeras i Sverige.

Hubben, som ska verka för ökad digitalisering, är nationellt prioriterad och regionalt förankrad i Skåne, Blekinge och Kronoberg. Den ingår i ett nyetablerat europeiskt nätverk av digitala innovationshubbar där kompetens och resurser samlas för att stödja den digitala omställningen av små- och medelstora företag samt offentlig sektor.

– Att Sydsvenska DigIT Hub Sweden som Wexnet och Växjö Energi är en del av utses till Europeisk Digital Innovationshubb är väldigt glädjande! Detta ger oss stora möjligheter att fortsatt stötta och accelerera den digitala omställningen av små- och medelstora företag och offentlig sektor i regionen, säger Erik Tellgren, vd Wexnet.

 

Läs hela pressmeddelandet här.

Bakom DigIT Hub Sweden står 29 organisationer och samarbetspartners med komplementär expertis och geografisk spridning i Skåne, Blekinge och Kronoberg.

Läs mer