IoT med Stadshubben

Genom medlemskap i StadshubbsAlliansen driver vi ett trådlöst nätverk för IoT i Alvesta, Tingsryd, Lessebo och Växjö. Vi använder tekniken LoRaWAN som är ett energieffektivt alternativ till traditionella mobilnät.

Säker och krypterad trafik

Fördelarna med denna teknik är många. Räckvidd, strömsnåla sensorer och låg trafikkostnad är de främsta fördelarna. Trafiken är krypterad och installationen oftast väldigt enkel då inga simkort behövs. LoRa är en förkortning för Long Range och WAN står för Wide Area Network. Tekniken har de senaste åren utvecklats till en möjliggörare för Internet of Things och Smart City.

Pågående utbyggnad av basstationer

Vi har idag täckning i Växjö tätort och delar av Tingsryds kommun och kommer fortsätta bygga ut med fler basstationer (gateways) allteftersom vi har kunder som vill nyttja nätet. LoRa är en energieffektiv teknik som inte använder så mycket energi för att sända data, uteffekten är max 25mW vilket kan jämföras med Wifi som har en max uteffekt på 100mW. Det är därför inte ohälsosamt att vistas nära en sensor eller basstation och tekniken stör inte andra tekniker.

 

Läs mer på Stadshubbsalliansens webbplats