Stabilt med fiber från Wexnet

Visste du att vår tillgänglighet för bredband via fiber var 99,987 procent* under 2023? Men vi vet att även det kortaste wifi-avbrottet kan kännas som en evighet och därför jobbar vi hela tiden med att öka driftsäkerheten och tillgängligheten på våra tjänster.

Beredskap dygnet runt

Vårt mål är att ha ett fungerande nät 24 timmar om dygnet. För att snabbt kunna åtgärda eventuella fel som uppstår har vi medarbetare i beredskap dygnet runt, året om. Eftersom infrastruktur tar lång tid att planera och bygga så gäller det att bygga robust och driftsäkert redan från början.

Underhållsarbeten för ett ännu stabilare nät

Vi arbetar hela tiden förebyggande med vår drift och service och har så kallade servicefönster nattetid och underhållsarbeten på dagtid då vi utför planerade underhåll vilket ger ett ännu stabilare och säkrare nät i framtiden.

Våra kunders vardag blir allt mer uppkopplad och behoven ökar hela tiden. Fibertekniken sätter egentligen inga gränser för framtida krav på prestanda och hastighet så länge utrustningen underhålls.

Våra vanligaste typer av underhållsarbeten är:

  • Byte av utrustning – vi ställer höga krav på prestanda och vår utrustning har en begränsad teknisk livslängd vilket gör att den behöver bytas ut med jämna mellanrum.
  • Programvaruuppgradering – precis som att en dator eller mobil behöver uppdateras behöver även vår utrustning göra det. Därför uppgraderar vi programvaran i vårt nät kontinuerligt för att få ett säkrare och bättre nät.
  • Åtgärda sårbarheter eller fel i programkod – våra tekniker övervakar nätet dygnet runt. Upptäcker vi sårbarheter eller fel i programkoden vill vi snabbt rätta till det genom ett akut planerat arbete.

Så funkar reservkapacitet

I stora delar av vårt nät har vi redundans, det vill säga reservkapacitet som sätter in och får anslutningen att fungera vid planerade arbeten eller om något blir fel. Du som kund kan då ha en stabil uppkoppling även om vi utför arbeten på vår utrustning. Det finns en del i nätet som inte har redundans. Fibersträckan mellan switchen och kundens bostad eller fastighet har inte det. Om programvaruuppgraderingar, fel eller byte av utrustning måste göras där blir det ett kort avbrott för kunden. Se den streckade biten i illustrationen.

Illustration som visar när Wexnet har redundans

Illustration som visar när kunden kan få ett avbrott när Wexnet utför planerade arbeten. Klicka på bilden för att se bilden större.

 

*Källa: Wexnets övervakningssystem. Tillgängligheten beräknas utifrån alla typer av avbrott på Wexnets access-switchar, borträknat är större strömavbrott och planerade servicefönster som utförs somliga nätter mellan tisdag-onsdag klockan 00:00 – 06:00.