Fiber främjar företagandet

I år har Wexnet byggt och levererat fiber i 25 år. Det handlar om flera hundra mil med fibernät. – Fiber är en riktig superkraft som främjar företagandet, säger Peter Eklund, sektionschef Kund och Försäljning på Wexnet.

Wexnet levererar en öppen fiberinfrastruktur till nästan alla hem och företag i Växjö, Alvesta, Lessebo och Tingsryd. Fiber är en förutsättning för att leva en uppkopplad vardag, att smarta städer växer fram och att företag har rätt förutsättningar i ett digitaliserat samhälle.

Att även invånare och företagare på landsbygden ska få fiber är något Wexnet jobbat målinriktat med under många år. Projektet i Asa ser Peter Eklund som väldigt lyckat.

”Med fiber är du del av något större”

– Vi är glada för de möjligheter som öppnats upp tack vare den snabba uppkopplingen. Varje fiberanslutning är en del av något större, säger han.

Landsbygden är en utmaning att göra tillgänglig på grund av de stora avstånden och färre invånare. Att bygga ut infrastrukturen kostar, men med hjälp av bidrag från Post- och telestyrelsen går utvecklingen framåt.

– Fiber är en framtidssäker investering. Redan i dag är det extremt snabbt och framåt kommer det att bli ännu högre hastigheter. Vi har även redundans i nätet, det vill säga reservkapacitet, som sätter in om något blir fel. Dessutom arbetar vi hela tiden förebyggande när det gäller drift och service, säger han.

Bredbandstäckningen för Wexnet 2021

Karta som visar Wexnets nätområde i Kronobergs län

Bredbandstäckningen för Wexnet 2021 är Alvesta 91 %, Lessebo 97 %, Tingsryd 91 % och Växjö 98 %

Sammanvägt har Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö 96 % bredbandstäckning. År 2025 ska 98 procent av hushållen och företagen ha en bredbandstäckning med tio gånger högre kapacitet, 1 000 Mbit/s, enligt regeringens bredbandsstrategi.