Pilotprojekt visar badtemperaturen på fyra badplatser i Tingsryds kommun

I samarbete med Wexnet kan Tingsryds kommun erbjuda sina invånare och besökare en ny tjänst som visar färska rapporter om badtemperatur på fyra olika badplatser i kommunen. Tjänsten genomförs som ett pilotprojekt under sommaren 2021 och nås direkt via www.tingsryd.se/bada och appen Temperaturkollen.

Badplatserna som försetts med sensorer som mäter temperaturen är Mårslyckesand vid Tiken, Rävabacken vid Åsnen, Nabben vid Linnerydssjön och Blötans badplats vid Stora Hensjön. Den sista sensorn i Blötan placerades ut idag, så injustering av den pågår. Det är den nya tekniken med Smart Sensornät i Tingsryds kommun som möjliggör det här pilotprojektet.

– Tekniken har väldigt stor potential inom många områden i en landsbygdskommun som Tingsryd. Framåt ser vi möjligheter för besöksnäringen bland annat och detta pilotprojekt är ett litet steg för att lära sig mer om hur tekniken kan användas, samtidigt som invånare och besökare får lite extra service, säger utvecklingschef Henrik Paulsson.

Det är Wexnet AB som driver och äger infrastrukturen för Smart Sensornät i Tingsryds kommun medan företaget IQMTEL levererar sensorer för mätning och gratisappen Temperaturkollen. För frågor om detta, se kontaktpersoner nedan.

 

För mer information kontakta:

Mikael Brolin, Kundsansvarig Wexnet
mikael.brolin@wexnet.se
Telefon: 0470-73 43 53

Henrik Paulsson, Utvecklingschef Tingsryd kommun
henrik.paulsson@tingsryd.se
Telefon: 0477-442 87

Mats Nordström, VD Iqmtel Sweden AB
mats.nordstrom@iqmtel.com
Telefon: 070-331 30 04