Växjö kommun uppnår bredbandsmålet för 2025 redan nu

98,7 procent av hushållen i Växjö kommun har nu tillgång eller närhet till bredbandstäckning om minst 1 Gbit/s. Det betyder att regeringens bredbandsmål om 98 procent bredbandstäckning till år 2025 är uppnått. Genomsnittet för Wexnets fyra ägarkommuner ligger på 97,4 procent.

– Att vi redan nu uppnått bredbandsmålet i Växjö, och är på god väg i övriga kommuner, är en viktig milstolpe. Snabbt och stabilt bredband handlar om livskvalitet, trygghet och affärsmöjligheter. Bredbandsutbyggnaden är ett viktigt verktyg för att vår region ska leva och utvecklas, säger Erik Tellgren, vd Wexnet.

Wexnets personal finns lokalt i Kronoberg och de har därför ett naturligt engagemang för att se till att alla invånare, näringsliv och offentlig service har tillgång till snabbt och säkert bredband. Företaget utvecklar även framtidstjänster som smart sensornät, tillgång till en öppen 5G-infrastruktur och mer, jämte fortsatt utveckling av kapacitet och säkerhet i bredbandsnätet.

– Att de som sköter drift och service av vår samhällsviktiga infrastruktur finns på plats lokalt här i Kronoberg skapar en trygghet och ökad säkerhet som är extra viktig i dessa osäkra tider. Genom invånarnas vilja att ligga i framkant har vi utvecklat en ledande bredbandsoperatör med ett bredbandsnät med hög tillgänglighet som sträcker sig mer än 400 mil i vår region, över gator och torg och över lingonröda tuvor och villande mo. Det är lika långt som mellan Sverige och Kuwait eller över Atlanten, med avancerad utrustning hela vägen. En lokal naturtillgång att värna, betonar Erik Tellgren.

Wexnet sammanfattar samtidigt ett intensivt verksamhetsår. Under året har företaget fortsatt att ansluta nya kunder och områden i snabb takt. Senast att få fiber var Lessebo, Notteryd, Skir, Långasjömåla, Hanaslöv och Spåningslanda som anslöt till Wexnets öppna stadsnät under 2022.

– Kvarvarande områden är ofta lite extra krävande, samtidigt som våra kunders vardag blir alltmer uppkopplad. Därför fortsätter vi nu att investera och utveckla våra nät för att ännu fler ska ha tillgång till en uppkopplad vardag, säger Erik Tellgren.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringens strategi ”För ett helt uppkopplat Sverige 2025” innehåller följande mål:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Målet uppnåddes i Wexnets ägarkommuner under 2021.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet.

Källa: pts.se/bredbandsstrategin

För mer information, kontakta gärna:
Erik Tellgren, vd Wexnet
0470-77 51 01
erik.tellgren@wexnet.se